Byggstart för Gårda Vesta

15 juni 2018

Platzer Fastigheter och Peab Sverige AB har tecknat entreprenadavtal och startar nu bygget av kontorshuset Gårda Vesta, som blir Göteborgs högsta kontorsbyggnad när det står klart 2020. En del stora hyresgäster är redan klara men de översta våningsplanen är fortfarande tillgängliga.

Byggnaden består av två huskroppar på 25 respektive 14 våningar som sammanlänkas av en lägre byggnad. Totalt kommer fastigheten bestå av 26 600 kvadratmeter kontor samt restaurang och garage. Framför byggnaden skapas ett grönt torg mitt i det expansiva området Stampen/norra Gårda. Markarbetena är redan påbörjade och första inflyttning beräknas till december 2020.

Gårda Vesta blir även Göteborgs första kontorshus som certifieras enligt den amerikanska standarden Well Building. Certifieringen är ett långsiktigt åtagande och är den första byggstandarden som enbart fokuserar på hälsa och välbefinnande för människor i byggnader.

Stora delar redan uthyrt

En stor del av Gårda Vesta är redan uthyrt. Men de översta våningsplanen i den högsta huskroppen är fortfarande tillgängliga.

- Det är bra att vi tidigt kunde landa stora uthyrningar i det här området. Det visar att läget är intressant och att huset är populärt, säger Patrik Lund.

Gårda Vesta är ett av många projekt som Platzer driver i Göteborgsområdet. Alla finns i stadsdelar som är mitt i eller står inför stora förändringar.

- Det känns väldigt bra att vi nu kan sätta fart och bidra till utvecklingen av norra Gårda. Gårda Vesta är ett viktigt projekt för Platzer och blir ett spektakulärt inslag i stadsbilden, säger Patrik Lund.

Läs mer här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.