Bygglov för moderna kontor

4 september 2023

Sedan 2018 har AIX Arkitekter tillsammans med Fabege utvecklat Trikåfabriken 8 i Hammarby sjöstad. Nu har bygglovet gått igenom.

Trikågabriken webb.jpg
Bild: AIX Arkitekter

Det ska bli en modern kontorsfastighet där de befintliga industribyggnaderna återanvänds samtidigt som ytterligare 13 000 nya kvadratmeter tillskapas genom på- och tillbyggnader.


- Vi är väldigt glada för att bygglovet nu gått igenom, det ger oss möjlighet att fortsätta i projektet och skapa något nytt i samklang med de ursprungliga industribyggnaderna, säger Sebastien Corbari som är ansvarig arkitekt hos AIX Arkitekter.


De nya tilläggen har en konstruktion av massivträ vilket kombinerat med bevarandestrategin minimerar projektets miljöpåverkan. Att förnya staden med utgångspunkt i byggnaderna på platsen är ett tillvägagångssätt som är väl förankrat i AIX kompetens och arkitektursyn; det befintliga som en värdefull resurs är den bästa vägen mot ett hållbart byggande.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.