Bygginvesteringar rasade under 2018

7 maj 2019

Tappade 25 procent jämfört med 2017. Investeringsminskningen motsvarar 15,5 miljarder kronor.

Foto: Pixabay

Under 2018 påbörjades ny-och ombyggnadsinvesteringar inom kontorssegmentet till ett värde av 15,5 miljarder kronor. Utfallet innebar en volymminskning med över 25 procent jämfört med 2017.

- Den negativa utvecklingen kunde skönjas redan tidigt under fjolåret men blev som starkast under det sista kvartalet. Trots nedgången är efterfrågan på moderna kontorslokaler på strategiska lägen fortsatt hög. Detta gör att framförallt Storstockholm uppmätt mycket låga vakansgrader, vilket hänger samman med den extremt höga produktionsnivån inom tjänstesektorn som dessutom ökade ytterligare under förra året enligt SCB säger Jenny Ingelström, analytiker på Industrifakta.

Samtidigt visar Konjunkturinstitutets barometerindikator på en tydligt minskad konfidensnivå inom tjänstesektorn i de senaste mätningarna. SCB:s statistik över beviljade bygglov inom privata lokaler indikerar också på en fortsatt nedgång under det kommande året. Samtidigt kan matchningsproblematiken på arbetsmarknaden innebära svårigheter för många företag att expandera. Detta i sin tur kan inverka negativt på lokalbehovet menar Jenny.


Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.