Bygger vidare på Backaplan

22 april 2022

Inom kort går startskottet för uppförandet av två nya byggnader i den pågående stadsutvecklingen av Backaplan i Göteborg. I och med detta tillförs stadsdelen 420 nya hyresrätter, attraktiv handel samt ett mobilitetshus. Med hjälp av en geosolanläggning blir energiförsörjningen i fastigheterna fossilfri.

Resan mot en tät, kraftfull och grön blandstad på Hisingen i Göteborg har startat och målet ska nås genom ett tätt samarbete mellan Skandia Fastigheter, Riksbyggen, Balder, KF Fastigheter och Göteborgs stad. Nu påbörjas uppförandet av de två första byggnaderna inom Skandia Fastigheters kvarter, med Skanska som entreprenör. Den ena byggnaden kommer att inrymma handel i två plan, med hyresgäster som Elgiganten, Dollarstore och Coop, samt sex våningar bostäder upplåtna med hyresrätt ovanpå det. I den andra byggnaden tillförs bostäder upplåtna med hyresrätt i fyra plan och under dessa ett mobilitetshus i tre plan innehållande bland annat parkering för bil och cykel, elfordonspooler och cykelservicestation. Totalt kommer kvarteret att inrymma 420 bostadslägenheter, som planeras stå inflyttningsklara hösten 2025.

Vi har fullt fokus på att minska klimatavtrycket i vår nyproduktion vilket byggnaderna i Backaplan är ett konkret exempel på.

- Byggnaderna planeras och uppförs med klimat och hälsa i åtanke, säger Bo Jansson. Vi har fullt fokus på att minska klimatavtrycket i vår nyproduktion vilket byggnaderna i Backaplan är ett konkret exempel på. Byggnaderna kommer bland annat att försörjas med en helt fossilfri geosolanläggning, berättar Jansson vidare. En sådan har vi sedan tidigare i drift i Frölunda Torg, med såväl miljömässiga som ekonomiska hållbarhetsvinster som resultat.


I och runt Göteborg äger, utvecklar och förvaltar Skandia Fastigheter sedan tidigare 2 000 hyresrätter, äldreboenden, skolor kontorsfastigheter samt köpcentrumet Frölunda Torg med 200 butiker och restauranger.

Fakta om detaljplaner på Backaplan

Detaljplan 1, som innehåller handel, kontor och bostäder, vann laga kraft i juni 2020 och är nu i genomförandefasen.

Detaljplan 2, som innehåller centrumbebyggelse med bostäder, handel, kontor och kulturhus har precis varit ute på samråd.

Detaljplan 3, med bostäder, lokaler, parker och service kring Backavägen, befinner sig i startskedet, och detaljplanearbete pågår.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.