Byggbranschen fortsatt dämpad

17 september 2019

I den senaste sammanställningen som genomfördes i augusti av Navet Analytics konsultpanel, visar svaren att konsulternas arbetsvolym minskade marginellt med 0,2 procent jämfört med 6 månader tillbaka.

Foto: Pressbild

Utvecklingen följer på förra mätningens utfall i januari då det skedde en svag ökning med 0,3 procent. Även rapportering som skedde för 12 månader sedan visade en svag årstakt.

Navet Analytics konsultpanel är en undersökning med bland annat arkitekter och byggtekniska konsulter, där analyser av arbetsvolym och orderstock ligger till grund för att bedöma den kommande konjunkturutvecklingen på byggmarknaden.

Den senaste mätningen slår fast att aktiviteten på byggmarknaden har bromsat in. Konsulterna trycker på den allmänna konjunkturutvecklingen och det vikande bostadsbyggandet som framtida hot, samtidigt som man ser en viss räddning i det offentliga byggandet som tros öka något under de närmsta åren.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.