Bolaget erbjuder bidrag till handeln

24 mars 2020

Fastighetsbolaget vill hjälpa sina hyresgäster som har drabbats hårt inom olika branscher.

Lilium - puff.jpg
Foto: Lilium Fastigheter

Till följd av de beteendeförändringar som Corona epidemin orsakat bland konsumenter i allmänhet har Fastighetsaktiebolaget Lilium, fortsättningsvis ”Lilium Fastigheter”, beslutat erbjuda de av våra hyresgäster som är verksamma inom de mest drabbade branscherna såsom hotell- och konferens, restaurang, konfektion och småbutiker, möjligheten att erhålla ett likviditetsstöd i form av ett marknadsföringsbidrag motsvarande 10 procent av omsättningen under som längst kvartal två 2020, d v s under månaderna april—juni 2020, skriver Lilium Fastigheter i på sin hemsida. 

Samtidigt kommer Lilium Fastigheter i sin marknadsföring uppmana människor att aktivt stödja våra lokala handlare då varje krona som det handlas för kommer ge den enskilda handlaren ett betydelsefullt extra likviditetstillskott i denna svåra tid.

- Det är viktigt att vi som ett ekonomiskt stabilt fastighetsföretag dels kan bidra till att våra hyresgäster i de mest drabbade branscherna erhåller ett välbehövligt likviditetstillskott, dels uppmana människor att aktivt värna om våra företag och företagare vilkas fortlevnad är grundförutsättningen för allas vår fortsatta välfärd. Den insats var och en av oss i vår egenskap av konsument nu uppmanas att göra kommer vara avgörande för väldigt många människors framtid, säger styrelseordförande Peter Gotthardsson. 

Mer om Lilium Fastigheter finns att läsa här:

"Norrlands största familjeägda bolag". 


Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.