Bli ännu mer flexibla

7 september 2021

Allt fler företag som tidigare främst tittat på traditionella kontor börjar nu diskutera och efterfråga en större flexibilitet i sitt kontorsbestånd och överväger nya lösningar. Mindpark och BoWork startar nu ett nytt samarbete där BoWork löser ergonomiska skrivbord hem till anställda, och Mindpark löser behov för mötesrum eller praktiska saker så som tillgång till skrivare.

Tack vare digitala framsteg är dagens anställda inte längre bundna till en specifik plats. Det ger många företag nya möjligheter, både internt och externt. Aktörer så som Mindpark och BoWork har nu ett nytt samarbete där BoWork löser ergonomiska skrivbord hem till anställda, och Mindpark löser behov för mötesrum eller praktiska saker så som tillgång till skrivare.

Nu kan företag cirkulera arbetsplatser smidigt till hem och kontor utan att binda kapital eller behöva sköta hanteringen. 

- Det är dags att göra det flexibla arbetet hållbart och professionellt. Vi tror det krävs tydliga riktlinjer om alternativen till organisationens chefer, att företag börjar ta ansvar för sina medarbetares hälsa hemma och att man hittar lösningar till hur kontor kan bli mer flexibla. Man måste kunna jobba både på kontor, hemma och på nya mötesplatser, säger Mattias Hagman på BoWork.

- Nu kan företag cirkulera arbetsplatser smidigt till hem och kontor utan att binda kapital eller behöva sköta hanteringen. Men det krävs också möteslokaler och social samvaro. Tillsammans med Mindpark kan vi erbjuda en bra och enkel helhet, fortsätter han.

Det börjar nu bli tydligt vad som gäller för framtiden. Den fysiska miljön kommer att vara nyckeln men anställda kommer att kräva större flexibilitet i var, när och hur de arbetar. Kontoren kommer att behöva erbjuda massor av variation och valmöjligheter och erbjuda alla typer av utrymmen för att möta både personliga och sociala behov.

 - Pandemin har skapat en exceptionell möjlighet att lära sig om hur vi arbetar, vad vi behöver och hur vi kan arbeta bättre. Att få tillbaka människor till samma gamla kontor skulle vara en travesti. Vi har en chans att skapa bättre arbetsförhållanden och bättre arbetserfarenheter. Detta är ögonblicket för att förbättra arbete, arbetsplatser, ledarskap och kulturella förhållningssätt - oavsett om anställda väljer att arbeta på caféer eller coworking platser som oss, menar Karsten Deppert, på Mindpark.

Karsten Deppert har tidigare utvecklat med Mindpark deras co-pass koncept där de erbjudit flexibilitet genom att sitta på både coworking och caféer. Nu är han i full gång med nya koncept så som detta samarbete. 

- När det görs på rätt sätt kan medarbetare och företag fokusera på det som verkligen är viktigt, nämligen prestation och kärnverksamheten.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.