Balder satsar i Sundbyberg

29 juni 2021

Byggnads- och tillståndsnämnden har fattat beslut om att bevilja Balder bygglov för ett nytt bostadskvarter i centrala Sundbyberg. Området kommer förtätas med både nya bostäder och verksamhetslokaler. Platsen, kvarteret Basaren 1, är för många stockholmare känd för den legendariska nattklubben Grand Garbo som en gång huserat här.

balder.jpg
Bild: Balder

- Den nya bebyggelsen läker ihop Landsvägens gaturum som får karaktären av en stadsgata. Den nya framflyttade bebyggelsen med sina generösa butikslokaler och skyltfönster ger förutsättningar för ett rikare stadsliv med mycket att uppleva när man går längs Landsvägen, säger David Johansson, Regionansvarig Fastighetsutveckling på Fastighets AB Balder.

Förslaget omfattar 65 nya bostadsrätter i blandade storlekar. På taket kommer det finnas en gemensam takterrass som alla boende kan njuta av och i bottenvåningen gör man plats för restauranger och butiker.


Den nya byggnaden uppförs med trästomme och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär höga krav på exempelvis energianvändning, innemiljö och materialval. I alla Balders projekt är hållbarhet en viktig fråga, både när det gäller att bidra till mindre miljöpåverkan och att bidra till ökad social hållbarhet.

Inflyttning sker preliminärt hösten 2023.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.