Bästa kontoret för er

7 december 2017

I dag finns det fler typer av kontorslösningar att välja mellan än någonsin. Olika lösningar för olika typer av verksamheter och arbetssätt. Traditionella cellkontor, öppet, kombi, aktivitetsbaserat, utomhus. Vad passar bäst för er verksamhet och ert arbetssätt?

Bild: Martela

Trots att vi i dag pratar mest om kontorslandskap och aktivitetsbaserat (ibland även kallat flexkontor) sitter de allra flesta fortfarande i egna rum, tätt följda av dem som sitter i traditionella kontorslandskap. Även om aktivitetsbaserade kontor nu införs på bred front berör det än så länge endast cirka tio procent av landets arbetskraft. En annan trend som kommer nu är att sätta människors välbefinnande i centrum. Ett exempel på det är den nya WELL-standarden som utgår från sju koncept som påverkar vår hälsa: luft, vatten, ljud, ljus, kost, motion och välbefinnande. Människor som mår bra och trivs presterar helt enkelt bättre. Castellums planerade kontorshus Eminent i Hyllie är det första i Norden att certifieras enligt The WELL Building Standard. WELL kompletterar nuvarande miljöcertifieringssystem och har redan nått snabb spridning i många länder.

Cellkontor

I en lokal med cellkontor har varje anställd ett eget rum med varierande möjligheter att mötas. Om man har ett koncentrationskrävande arbete är cellkontor bäst eftersom ljudstörningar faktiskt drar ner prestationsförmågan med 30 %. Kontorsrummen ligger ofta längs en korridor, vägg i vägg närmast fasaden och med fönster ut i varje rum. Utrymmen i mitten mellan kontorsrummen eller i mitten av lokalen kan användas till förråd, toaletter, vilorum eller mötesrum med liten eller ingen tillgång till dagsljus. Ett enskilt rum med möjlighet att stänga om sig ger bättre kontroll över den fysiska arbetsmiljön jämfört med öppna eller flexibla lösningar. Med fasta platser ökar också möjligheten till mer individuella och personliga lösningar. Samtidigt kan snabb kommunikation och social gemenskap försvåras. Cellkontor kräver också större yta per anställd än kontorslandskap och ger också mindre grad av flexibilitet vid minskad eller ökad personalstyrka.

Öppet kontorslandskap

I ett öppet kontorslandskap är det största problemet ofta störande ljud som kan leda både till koncentrationssvårigheter och stress. Storleken på kontoret har dock betydelse när det gäller upplevda störningar och ohälsa. Här har de anställda en egen fast arbetsplats i ett kontorslandskap som antingen kan vara öppet eller indelat med hjälp av skärmväggar i olika storlekar. Kontorslandskap är den kontorstyp många väljer när de står inför en förändring. Kontorslandskap brukar delas upp i små, medelstora och stora landskap. Till små räknas de som rymmer 4-9 anställda, medelstora 10-24 och stora 25 eller fler anställda. Kontorslandskapet ger en lösning som är enklare att anpassa efter verksamhetens behov jämfört med ett cellkontor. Det blir som regel också en yteffektiv lösning eftersom det går att få plats med fler personer i en öppen kontorslösning än i separata kontorsrum.

Kombikontor

Kombikontor är när man försökt ta fördelarna som finns med ett cellkontor och kombinera det med fördelarna med ett öppet kontorslandskap. Man skapar alltså bås med förvaring där alla har vars ett skrivbord m m. Man får alltså ett “eget rum” fast utan väggar och får samtidigt en närhet till sina arbetskamrater. Kombikontoret är en svensk uppfinning och fanns bland annat på SAS huvudkontor i Frösundavik. Även om man kan tycka att det inte borde finnas några nackdelar när man tagit fördelarna från två alternativ och kombinerat dem, så finns en nackdel kvar. Eftersom det inte finns några väggar kvarstår dilemmat med störande ljud.

Aktivitetsbaserat kontor

Att jobba aktivitetsbaserat är den senaste trenden och innebär ett digitaliserat arbetssätt där kontoret delas upp i zoner. Här kan finnas arbetsstationer med skrivbord, tysta arbetsrum, chattboxar för telefonsamtal, mötesrum och kök. Ingen har en egen fast arbetsplats utan man byter miljö, eller zon, utifrån vilka arbetsuppgifter och behov man har för dagen. Varje dag rensas arbetsplatserna och det egna arbetsmaterialet och personliga tillhörigheterna förvaras i ett skåp eller i en ”verktygslåda”. Den här lösningen lämpar sig för många olika typer av kontorsarbete, där man inte har mycket ”fysiskt” material. Kontoret bör vara så papperslöst som möjligt, något som är viktigt att förbereda de anställda på. Även att arbeta med ledarskapet är angeläget och organisationen får inte underskatta ledarskapets betydelse för en lyckad lösning.

Utomhuskontor

Vi vet att naturen har en återhämtande effekt som både kan motverka stress och göra oss mer kreativa så varför inte arbeta mer utomhus? Det kan räcka med korta utomhusvistelser för att få goda effekter. Med dagens teknik kan man jobba med olika typer av uppgifter utomhus och ha tillgång till både wifi och elnät. På sensommaren förra året öppnade Telenor Sveriges första mobila utomhuskontor för att inspirera svenskar till att arbeta under bar himmel. Utomhuskontoren var öppna för allmänheten och fanns i Umeå, Sundsvall, Gävle, Falun och Borlänge. Solkontoren blev mycket uppskattade i de olika städerna och besöktes av såväl gamla som unga, frilansare och företag som valde att lägga ett möte i det gröna.

Artikelämnen:

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.

Pernilla Krantz

Redaktionschef