Allt fokus på nomadjobbaren

20 april 2021

Pandemin vi just nu upplever har förändrat hur och var svenskarna jobbar. Siffror från slutet av 2020 visade exempelvis att drygt hälften av den svenska arbetskraften jobbar på distans. En trend som fundamentalt förändrar hur företag och organisationer kommer se på sina verksamheter framöver. När nästan tre av fyra svenskar, 72 procent, också uppger att de är lika eller mer produktiva hemifrån är det tydligt att distansarbete är här för att stanna. I alla fall för en bra tid framöver.

Swen Arnold, Workfront.

Exempelvis är det för många av oss inte längre obligatoriskt att vara på plats på kontoret fem dagar i veckan. Istället har pandemin snabbat på den trend som vår vd Alex Shootman kallar ”nomad-jobb”, vilket enkelt beskrivet handlar om att en anställd i princip kan sitta och jobba varsomhelst – på kontoret, hemifrån eller till och med under resa. Covid-19 har tydligt bevisat för oss alla att det inte längre främst handlar om var vi sitter och jobbar, utan hur vi jobbar och vilket resultat vi lyckas skapa. Det är det som är det viktiga.

Från produktion till resultat

Den pågående pandemin har kastat många företag rakt in i ett på många sätt chockartat tillstånd, då de mer eller mindre över en natt tvingats ta beslut om hur de ska stötta den nya mobila personalstyrkan. Hur, när och var vi arbetar har förändrats, vilket gjort det svårare att upprätthålla produktiviteten i den nya miljö som uppstått – i alla fall om vi definierar produktivitet på samma sätt som vi gjort hittills.  

 För att kunna navigera i både det nuvarande och framtida läget för att uppnå goda affärsresultat, måste den här nya och utspridda personalstyrkan fungera som en gemensam funktion, och som inte bara producerar utan också levererar strategiskt viktiga resultat.

Att justera vad begreppet produktivitet innebär och hur den mäts är nu av största vikt för många organisationer. Tanken om ett nio-till-fem-jobb, där den anställdes aktivitet kan övervakas och justeras, får vi numera säga tillhör historien. För att kunna navigera i både det nuvarande och framtida läget för att uppnå goda affärsresultat, måste den här nya och utspridda personalstyrkan fungera som en gemensam funktion, och som inte bara producerar utan också levererar strategiskt viktiga resultat.

Kommunikation är bara det första steget

För vissa verksamheter var steget till distansarbete ett nytt koncept, och inledningsvis upplevde många ett plötsligt och stort behov av att förlita sig på teknik de tidigare inte använt. Zoom, Teams och Slack är idag standardverktyg på de anställdas datorer och telefoner, och många anställda använder idag dessa verktyg för både arbetsuppgifter och för att hålla kontakt med sina kollegor. Att implementera den här typen av verktyg var helt enkelt ett snabbt och enkelt sätt för ledningen att säkerställa en fortsatt kommunikation mellan de anställda. 

När pandemin slog till på riktigt ställdes många företagsledare inför en utmaning: ”hur ser vi till att alla kan kommunicera?”. Samtidigt som det var ett viktigt första steg, innebar inte den ”säkrade kommunikationen” att de anställda hade de resurser de behövde för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt. 

Ett strategiskt arbetssätt behöver mer än bara kommunikation. Det krävs även en tydlig koppling mellan det dagliga arbetet och verksamhetens mål. Något som tyvärr inte alltid prioriteras bland organisationerna. 

Samarbete är otillräckligt

Både nuvarande och framtida arbetssätt kräver att arbetsgivarna möter de anställda där de är, med rätt processer och verktyg för att säkerställa att de blir, och förblir, engagerade och jobbar i linje med organisationens mål. Samarbetsverktyg har som vi alla vet fått ett stort uppsving då många chefer med ljus och lykta söker efter lösningar som kan säkerställa att deras nya nomad-personalstyrka förblir produktiv. 

Även om de flesta samarbetsverktyg kan hjälpa de anställda att koordinera och färdigställa arbetsuppgifter och projekt, har de dock en begränsad inverkan om det inte finns en koppling mellan verktygen och befintliga system, grupper och avdelningar. Uppgifter och projekt lever inte i sig på isolerade öar. 

Om inte samarbetsverktygen kan integreras med den data och de processer som återfinns i dessa applikationer kommer arbetet fortsätta i stuprörsformat, vilket innebär att anställda och chefer kommer ha begränsad insyn i hur och varför arbetet går som det går. 

Nomadjobb en konkurrensfördel

Pandemin har tvingat många företag att se över sin infrastruktur för att kunna stödja fortsatt nomadjobbande. Den riktigt stora möjligheten för företagen ligger inte nu längre på att införa nya digitala verktyg, utan mer på hur arbetet och tillgänglig data kan göras om till strategiska mätetal för hela företaget. 

 På samma sätt som CRM-verktyg förändrat hur stora företag nyttjar och värderar sin användardata, och ERP-system hur företagen förstår och hanterar sina resurser, förändrar work management-verktyg hur företagen kan stödja och använda sin nya ”nomadpersonalstyrka”. Allt för att de ska vara så engagerade, kreativa och konkurrenskraftiga som möjligt. 

Vid en kombination av dessa kan företagen nå nya höjder.   

Av: Swen Arnold, Regional Director Nordics, BeNeLux, DACH, på Adobe-företaget Workfront.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.