33 000 kvm i Jönköping

16 maj 2023

Catena bygger en ny logistikanläggning i Jönköping om 33 000 kvm med en total investering om 379 Mkr. Ett hyresavtal är tecknat med Nowaste Logisitics.

catena webb.jpg
Bild: Catena

Den nya anläggningen blir cirka 33 000 kvm stor och en del utgörs av ett höglager som är 30 meter högt. Anläggningen uppförs på fastigheten Stigamo 1:49 med en tomtyta om drygt 85 100 kvm som förvärvades Nivika Fastigheter tidigare i år. Catena har tecknat ett nioårigt hyresavtal med tredjepartslogistikbolaget Nowaste Logsitics för 13 000 kvm i den nya anläggningen med en option att även hyra resterande yta. Nowaste Logistics ämnar nyttja anläggningen för att hantera godsflöden för Granngården, ett ledande detaljhandelsföretag inom bland annat trädgård och lantbruk.

Vi vill växa med våra hyresgäster och att Catena bidrar till Nowaste Logistics etablering på en ny geografisk marknad ligger helt i linje med den strategin.

För den nya anläggningen, som certifieras enligt BREEAM Excellent, ställs höga krav på hållbarhet. Ambitionen är bland annat att bygga med trästomme för ett minskat CO2-avtryck, implementera smarta lösningar för energianvändning och system för regnvattenuppsamling samt säkerställa genomtänkta grönområden för att bevara och gynna biologiskmångfald. På taket planeras för solcellsanläggningar.

- Vi vill växa med våra hyresgäster och att Catena bidrar till Nowaste Logistics etablering på en ny geografisk marknad ligger helt i linje med den strategin. Vår långa historia tillsammans, där vi i olika etapper adderat nya lagerytor på Logistikposition Tostarp i Helsingborg, gör att vi känner oss väldigt trygga med upplägget och vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete även i Jönköping, säger Jörgen Eriksson, VD Catena.

Nowaste Logistics är ett progressivt och snabbväxande logistikbolag. Med fokus på hanteringsintensiv logistik och med kärnkompetens inom automation, IT och ledarskap är bolaget en ledande logistikaktör och etableringen i Jönköping är en del av Nowaste Logistics strategiska satsning framåt. Nowaste Logistics är ett helägt dotterbolag inom Dole plc, listade på NYSE.

- Att vi nu slår ner bopålen på en ny ort är av stor betydelse för oss. Det är en stor satsning vi gör och Jönköping är en av de orter som varit intressant länge. En faktor som var av stor betydelse i valet av fastighetsbolag för både oss och vår kund var hållbarhetsarbetet och hur vi på bästa vis kan möta behoven utan att kompromissa om klimat och miljö, säger Johan Kallin, VD Nowaste Logistics.

Fastigheten ligger i nära anslutning till Catenas nybyggnation för Elgiganten i regionen.

Sammanfattning

  • Anläggningens uthyrningsbara yta blir 33 000 kvm
  • Investeringen väntas uppgå till 379 Mkr
  • Investeringen finansieras via egna medel och tillgängliga krediter
  • Beräknat driftnetto uppgår till cirka 24,5 Mkr
  • Hyresgästen Nowaste Logistics har tecknat ett nioårigt hyresavtal med en option att hyra resterande yta
  • Målsättningen är att anläggningen ska certifieras enligt BREEAM Excellent
  • Byggnationen inleds Q3 2023 med inflyttning Q4 2024

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.