20 000 kvm kontor visas i LEGO-modell

21 februari 2018

Om- och tillbyggnaden av Mörby Centrum är i full gång. En 3,5 meter lång LEGO-modell har tagits fram för att visualisera framtidens Danderyds Centrum. Modellen är byggd av Gabriel Bremler, professionell LEGO-byggare på Bremlerbrick, på uppdrag av Skandia Fastigheter.

Professionella legobyggaren Gabriel Bremler visar Mörby Centrums Centrumchef Håkan Larsson den 3,5 meter långa modellen av Danderyds Centrum.

Med hjälp av 3D-modeller, fasadritningar och renderade arkitektbilder har en kopia av det framtida Danderyds Centrum byggts i LEGO. Modellen står nu på Skandia Fastigheters centrumledningskontor i Mörby Centrum.

– Den kommer att visas flitigt för potentiella butiks- och kontorshyresgäster, som med hjälp av modellen får en realistisk, tredimensionell bild av hur centrumet kommer att se ut i framtiden, säger Håkan Larsson, centrumchef Mörby Centrum.

– Modellen innehåller 36 000 LEGO-bitar och bygget har pågått sedan november 2017. Den största utmaningen var alla vinklar i projektet, samt att anpassa den stora modellen i flera mindre moduler för lättare hantering, säger Gabriel Bremler, professionell LEGO-byggare på Bremlerbrick.

Skandia Fastigheter har tidigare samarbetat med Bremlerbrick som 2013 byggde en LEGO-modell av kvarteret Sveavägen 44. Den modellen finns att beskåda i ljusgården på Sveavägen 44.

Namnbyte och 20 000 kvm kontor 

Dagens köpcentrum utökas med 18 000 kvadratmeter, en helt ny fasad samt interiör med generös takhöjd och inbjudande utemiljöer. Det blir en modern boutique-galleria med ett breddat butiksutbud, som rymmer både sällanköps- och dagligvaror samt attraktiva restauranger och service.

Två nya kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter kommer att flankera köpcentrumbyggnaden, och tre bostadshus uppförs inom centrumområdet. Samtidigt får Mörby Centrum ett nytt varumärke, där det nya namnet blir Danderyds Centrum. Köpcentrumet kommer att vara öppet med ordinarie öppettider under hela projektet.

Det södra kontorshuset börjar bli klart och de första hyresgästerna har redan flyttat in. I samband med den första etappen utökas även parkeringsplatserna genom ett parkeringshus som uppförs på andra sidan E18, med access till köpcentrumet via en gångbro.

Fastigheten kommer att få en hög miljöklassning, enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM.


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.