Återbruk för miljoner

22 februari 2023

Nu har svenska myndigheter haft möjlighet att handla återbrukade möbler och cirkulära tjänster genom ramavtalet Cirkulära möbelflöden i ett år. Försvarsmakten, Uppsala universitet och Statens fastighetsverk är några av verksamheterna som har utnyttjat möjligheten.

input.jpg
Patrik Clavenstam och Marcus Berntson, Input interiör

Under det senaste året har svenska myndigheter för första gången haft möjlighet att köpa in återbrukade möbler och rekonditionera produkter under ett rikstäckande avtal. I dagarna presenterade Kammarkollegiet en sammanställning över hur mycket pengar myndigheterna lagt på cirkulära möbelflöden.

Drygt nio miljoner kronor lades på återbruk och rekonditionering med en topp på nästan fem miljoner under det tredje kvartalet.

Ett tydligt avtal under ordnade former är avgörande för att kunder ska känna sig trygga med att köpa och hyra återbrukade produkter. 

Försäljningsstatistiken visar att myndigheterna främst vänder sig till Input interiör med den cirkulära e-handeln Greenified som verktyg. Marcus Berntson, Head of KAM på Input interiör, belyste vikten av den här typen av avtal för att öka användandet av återbruk redan vid avtalssigneringen förra året.

– Ett tydligt avtal under ordnade former är avgörande för att kunder ska känna sig trygga med att köpa och hyra återbrukade produkter. Nu kommer förhoppningsvis fler verksamheter att upptäcka hur smidigt det är att använda Greenified och vilka fördelar det finns med hållbara och cirkulära möbeltjänster.

Att upphandlingen för cirkulära möbelflöden introducerades är ett resultat av det ökade engagemanget kring hållbara lösningar och årets siffror styrker den utvecklingen.

– Möbler har en längre livstid än vad många tror och många myndigheter inser nu att allt inte behöver vara nytt. Mycket av de återbrukade möbler vi levererar upplevs som helt nya. Vi ser positivt på den här utvecklingen och hoppas framöver att fler vågar ta det första steget. De flesta inser snabbt hur smidigt och bra det fungerar med begagnade möbler, avslutar Patrik Clavenstam, hållbarhetsansvarig på Input interiör.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.