Är ditt kontor rustat?

5 oktober 2021

Vad menar vi egentligen när vi säger ”jag ska gå till jobbet”? Det är uppenbart att meningen har fått en annan betydelse nu än bara för ett par år sedan. Under pandemin har våra hem förvandlats till både klassrum och kontor och majoriteten av interaktionen med våra medarbetare har skett digitalt. Nu behöver kontoren förvandlas så att de inkluderar alla medarbetare – både de som befinner sig där fysiskt och de som är med och samarbetar på distans.

Poly 1.jpg
Bild: Poly

Från den 29 september bedöms restriktionerna avseende bland annat distansarbete inte längre vara motiverande ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv i Sverige. Men även om vi närmar oss pandemins solnedgång och ett normalt liv kan vi inte helt förvänta oss att livet kommer bli som det en gång var. Arbetsgivare måste acceptera att sättet vi arbetar på har förändrats för alltid; arbete är inte längre en plats, det är vad du gör och hur du gör det.

Vi kommer att behöva skapa jämlikhet mellan mötesdeltagare oavsett var de befinner sig.

Data från Gartner visar att 74 procent av företagen kommer att jobba mer på distans i framtiden, och år 2024 förväntas distansarbetarna utgöra 30 procent av alla anställda världen över – totalt cirka 600 miljoner människor. Även när vi pratar med kunder upprepas liknande trender:

  • Alla möten framöver kommer ha minst en person som deltar på distans
  • Alla möten kommer att inkludera video
  • Alla mötesupplevelser måste vara bättre än de tidigare har varit

I ”samarbetsbranschen" har vi alldeles för länge byggt nya konferensrum på precis samma sätt som de hundra rummen före dem. Vi installerade komplex styrteknik och tvingade människor att lära sig att använda den. Analytiker uppskattar att av världens cirka 50 miljoner konferensrum är mindre än 10 procent utrustade med video.


Framtiden kommer kräva att vi ser annorlunda på samarbete. Vi måste kunna erbjuda våra kunder en heltäckande lösning. Och viktigast av allt: vi kommer att behöva skapa jämlikhet mellan mötesdeltagare oavsett var de befinner sig, så att medarbetare både i det fysiska konferensrummet och på videolänk känner sig lika delaktiga.

Efter 1,5 år av distansarbete förstår alla hur det är att arbeta på distans. Vi kan vara mer förlåtande för störande ljud som skällande hundar, gräsklippare eller högljudd trafik i bakgrunden, men våra standarder för digitala möten har också höjts. Vi behöver verktyg och lösningar – hemma så väl som på kontoret – som gör att vi kan fokusera även om kollegan bredvid är mitt i ett samtal eller om våra barn deltar i en lektion bredvid oss vid matbordet.

Vi har redan sett ett antal framsteg inom teknik och infrastruktur komma ut på marknaden som främjar inkluderande möten. Till exempel har tillämpningen av artificiell intelligens och maskininlärning förbättrat mötesupplevelsen avsevärt. Tekniken finns men vi måste se över våra lösningar och uppgradera våra kontorsutrymmen så att alla får känna samma känsla av sammanhang. Det är en komplex utmaning, men kommer vara en av vår bransch störta möjligheter. 

Och för arbetsgivare kommer möjlighet till hybridarbete bli en allt viktigare förmån för att locka nyckelmedarbetare. Men det är lika lätt att tappa både dem och produktiviteten om du inte kan erbjuda mötes- och samarbetsteknik som gör att alla känner sig inkluderande.

Av: Dave Shull, CEO på Poly 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.