Framtidens företag

25 juni 2020

Under pandemins dagar får vi företagare möjlighet att tänka igenom våra strategier och affärsmodeller. Det ger oss också möjlighet att lyfta blicken och tänka framåt, inte bara för oss utan även för framtida generationer. Vi vet redan att vi överkonsumerar naturens resurser och förändringar måste ske, och det är nu.

Camilla.jpg
Camilla Algebäck, Algebäck Group AB.

Vi brinner för att skapa förändring. Snabbt och med ett starkt miljöfokus. Algebäck Group erbjuder tjänster inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö - från ax till limpa.

Vi förflyttar tanke till verklig handling.

Vi vet redan att ni har tänkt igenom era mål och strategier. Det vi hjälper till med är att dokumentera, strukturera och implementera –  vi förflyttar alltså tanke till verklig handling.

Vi har genom åren knutit leverantörer till oss för att behovet från våra kunder i princip alltid sträcker sig utanför själva ledningssystemet.

Vi vill idag lyfta vår partner Laddia som hjälper våra kunder med laddlösningar för elbilar. I dagens omställning från fossilberoende till en mer hållbar standard krävs en bra infrastruktur. Vi har valt just Laddia eftersom de till skillnad från den traditionella leverantören av laddlösningar också har över 20 års erfarenhet av fastighetsautomation. Det gör att de kan ta ett bredare grepp utöver den enskilda laddplatsen. Detta gör de med ett stort fokus på värdeskapande precis som oss på Algebäck Group.

– Vi tittar på fastigheten som ett system och installerar ofta mätning och styrningar i samband med våra laddentreprenader, berättar Henric Dageus grundare till Laddia. Vårt miljöfokus och helhetstänk kring energieffektiviseringar är det som knyter Algebäck Group och Laddia samman.

Artikeln är en annons från Algebäck Group AB och inte en artikel av Lokalguiden.