Byggnadsvård, ett ständigt pågående arbete

30 april 2019

Hur löser man bevarande- och varsamhetskravet i ett byggnadsminnesmärkt hus med en modern verksamhet som hyresgäst? Denna fråga arbetar Boel Melin, byggnadsantikvarie på Higab, med dagligen.

Interiörbild från Rådhuset i Göteborg, och den nyligen restaurerade ladugårdslängan vid Kvibergsnäs Landeri.

Higab är ett fastighetsbolag inom Göteborg Stad med cirka 300 hus i beståndet. Av dessa är två tredjedelar kulturhistoriska fastigheter, bland annat 31 byggnadsminnen. Att vårda husen för kommande generationer är en ansvarsfylld uppgift, och i Higabs uppdrag ingår även att utveckla och levandegöra dem i samarbete med hyresgästerna.

Som bolagets byggnadsantikvarie stöttar Boel Melin förvaltnings- och utvecklingsavdelningarna i byggnadsvårdsfrågor och utvecklingsarbete. Hennes arbetsdagar kan se mycket olika ut. Ena dagen kan hon vara på Åland för att studera däckarbeten på ett segelfartyg, nästa dag kan det handla om att leta passande tegelpannor till ett 1800-talstak eller instruera hantverkare som ska göra arbeten i ett byggnadsminne. 

- Det är fantastiskt att kunna jobba så brett och varierat som Higabs enorma byggnadsbestånd tillåter, säger Boel Melin. Här finns allt från gamla 1700-talstorp till högreståndsmiljöer med fantastiska interiörer från 1800-talet och stiliga 1930-talsmiljöer som Rådhuset och Stadsteatern. 

En del av arbetet innebär renovering och ibland återskapande av kulturhistoriska miljöer. Nyligen var det ladugården vid Kvibergsnäs Landeri, från 1750-talet, som renoverades med traditionella material och metoder. 

En lokalanpassning går oftast smidigt om man i ett tidigt skede kommunicerar med hyresgästen vilka antikvariska krav som finns på byggnaden.

- Att få arbeta med timmermän, med den enorma hantverkskunskapen som de har, är varje byggnadsantikvaries dröm, konstaterar Boel Melin.  Att kunna bevara så mycket som möjligt av en gammal byggnad är viktigt både från kulturhistoriskt perspektiv och från miljösynpunkt. Återbruk och lagning ligger i tiden och att se de gamla yxspåren från en timmerman från 1700-talet ger dig en direktlänk tillbaka i historien och gör dig ganska ödmjuk inför deras arbete. 

Husen ska inte stå som tomma monument utan tanken är att de i möjligaste mån ska användas. Här handlar det också om att matcha rätt lokal med rätt verksamhet men den delen ansvarar den affärsansvarige fastighetsförvaltaren för. När hyresgästerna kommer med önskemål om anpassningar för den verksamhet som finns i byggnaden fungerar byggnadsantikvarien som internkonsult till förvaltare och projektledare. Här blir det en avvägning mellan moderna krav på funktion och tillgänglighet och de bevarandekrav som finns på huset. Är det ett byggnadsminne måste även Länsstyrelsen ge sitt godkännande. 

- En lokalanpassning går oftast smidigt om man i ett tidigt skede kommunicerar med hyresgästen vilka antikvariska krav som finns på byggnaden. Det finns mycket att ta hänsyn till som brandsäkerhet, tillgänglighet, ventilation, kulturvärden och så vidare. Det kanske inte alltid blir som hyresgästen hade tänkt sig, men oftast blir det ett bättre resultat om man tar hänsyn till byggnadens befintliga kvaliteter och detaljer och jobbar utifrån dessa. 

De kulturbyggnader som finns i Higabs bestånd är alla unika. Därför finns det inga standardlösningar att tillgå, vilket innebär att byggnadsvård och antikvariska frågor alltid kommer att stå på Higabs agenda. 

- Jag arbetar både med mina medarbetare inom Higab, hyresgäster och entreprenörer när det gäller allt från stora underhållsprojekt till små frågor som val av ventilationsgaller och armaturer, säger Boel Melin. Jobbet är som roligast när olika discipliner slår sina huvuden ihop och kommer fram till lösningar. Byggnadsvård är ett ständigt pågående arbete.

Artikeln är en annons från Higab och inte en artikel av Lokalguiden.