66 lediga produktionslokaler i Värmlands län

Bråtebäcken 310, Övriga områden

Karlstad Kommuns nya stora industriområde i öster, längs E18...

Visad

Teknikvägen, Inget område

Detaljplanelagd som Industri intill järnväg/industrispår. Av...

Visad

Notbodvägen, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri. Avstyckningsbart markområde in...

Visad

Lillängsgatan, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri. Intill järnvägsspår.

Visad

Lillängsgatan, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri. Intill järnvägsspår.

Visad