Regus Stockholm

Kontaktpersoner
Lokaler

Östermalmstorg 1, Östermalm

Arbeta från en professionell arbetsplats närmare dig.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 5 - 50 m²

Svetsarvägen 15, Solna

Arbeta från en professionell arbetsplats närmare dig.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 5 - 50 m²

Svetsarvägen 15, Solna

Få tillgång till en inspirerande coworking-plats nära dig

Lokaltyp Kontor
Yta 10 - 30 m²

Svetsarvägen 15, Solna

Få tillgång till kontorsutrymme på ditt sätt och när du behöver det.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 5 - 20 m²

Svetsarvägen 15, Solna

Arbeta på ditt sätt i ett privat kontor som bara är för dig.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 8 - 40 m²

Svetsarvägen 15, Solna

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för två.

Lokaltyp Kontor
Yta 10 - 50 m²

Svetsarvägen 15, Solna

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för tre.

Lokaltyp Kontor
Yta 15 - 70 m²

Svetsarvägen 15, Solna

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för fyra.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 20 - 90 m²

Svetsarvägen 15, Solna

Färdigställt kontorsutrymme för ett växande arbetslag på upp till 10 personer.

Lokaltyp Kontor
Yta 45 - 250 m²

Ringvägen 100, Södermalm

Arbeta från en professionell arbetsplats närmare dig.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 5 - 50 m²

Ringvägen 100, Södermalm

Få tillgång till kontorsutrymme på ditt sätt och när du behöver det.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 5 - 20 m²

Ringvägen 100, Södermalm

Få tillgång till en inspirerande coworking-plats nära dig

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 10 - 30 m²

Ringvägen 100, Södermalm

Arbeta på ditt sätt i ett privat kontor som bara är för dig.

Lokaltyp Kontor
Yta 8 - 40 m²

Ringvägen 100, Södermalm

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för två.

Lokaltyp Kontor
Yta 10 - 50 m²

Ringvägen 100, Södermalm

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för tre.

Lokaltyp Kontor
Yta 15 - 70 m²

Ringvägen 100, Södermalm

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för fyra.

Lokaltyp Kontor
Yta 20 - 90 m²

Ringvägen 100, Södermalm

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för fem.

Lokaltyp Kontor
Yta 30 - 120 m²

Ringvägen 100, Södermalm

Färdigställt kontorsutrymme för ett växande arbetslag på upp till 10 personer.

Lokaltyp Kontor
Yta 45 - 250 m²

Ringvägen 100, Södermalm

Färdigställt kontorsutrymme för ett växande arbetslag på upp till 15 personer.

Lokaltyp Kontor
Yta 100 - 500 m²

Mäster Samuelsgatan 60, Norrmalm

Arbeta från en professionell arbetsplats närmare dig.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 5 - 50 m²

Mäster Samuelsgatan 60, Norrmalm

Få tillgång till kontorsutrymme på ditt sätt och när du behöver det.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 5 - 20 m²

Mäster Samuelsgatan 60, Norrmalm

Få tillgång till en inspirerande coworking-plats nära dig

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 10 - 30 m²

Mäster Samuelsgatan 60, Norrmalm

Arbeta på ditt sätt i ett privat kontor som bara är för dig.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 8 - 40 m²

Mäster Samuelsgatan 60, Norrmalm

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för två.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 10 - 50 m²

Mäster Samuelsgatan 60, Norrmalm

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för tre.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 15 - 70 m²