Företagslokaler

Välkommen till Företagslokaler!
-Företagslokaler är ett fastighetsbolag som är verksamma inom fastighetsutveckling och förvaltning.
-Verksamhetsområdet sträcker sig från Hudvidsvall i norr till Karlskrona i söder.
-Företagslokalers främsta uppgift är att förvalta och förädla fastigheterna och tillsammans skapa en god och framgångsrik relation med sina hyresgäster över tid.

Välkommen som hyresgäst!

Kontaktpersoner
Lokaler