AB Sagax

Webbadress: www.sagax.se
Address: Engelbrektsplan 1
Postnummer: 11434
Postort: Stockholm
Telefon: 08-545 835 40

Sagax är ett börsnoterat fastighetsbolag inriktat på kommersiella fastigheter inom segmentet lager och lätt industri. Tyngdpunkten av beståndet återfinns i Stockholmsområdet eftersom bolaget anser att det är en marknad som har goda förutsättningar för en långsiktigt positiv utveckling till följd av god befolkningstillväxt och ett diversifierat näringsliv. Sagax har även verksamhet i andra delar av Sverige samt innehar en del fastigheter i Finland, Tyskland och Danmark.

Bolaget har en uttalad strategi om att förvaltningen ska kännetecknas av låg operativ risk. Dessutom ska Sagax expandera genom kompletteringsförvärv av fastigheter samt investeringar i det befintliga beståndet. Dessutom arbetar bolaget generellt med långa hyreskontrakt, såväl vid skrivandet av nya avtal som med omförhandling med befintliga hyresgäster. Med långa hyreskontrakt minskar den operativa risken ytterligare och att ha en bra spridning på löptider kan också vara risksänkande i olika konjunkturcykler.

Affärsidé
Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella.

fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Mål
Bolagets övergripande mål är att långsiktigt generera högsta möjliga

riskjusterade avkastning till bolagets aktieägare.

Strategier i korthet.

Sagax skall ha ett tydligt fokus på långsiktig tillväxt av bolagets förvaltningsresultat. Långa hyresavtal och lång räntebindning skapar förutsättningar för effektivt utnyttjande av koncernens egna kapital och säkerställer god avkastning från fastighetsinnehavet.

Sagax skall eftersträva hög effektivitet och låg operationell risk i förvaltningen.

Sagax skall fortsätta expandera genom kompletteringsförvärv av fastigheter och genom investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

Fastighetsbeståndet
Den 31 december 2011 omfattade fastighetsbeståndet 136 fastigheter med en uthyrningsbar area om 1 144 000 kvadratmeter. 48 % av fastigheternas marknadsvärde och 49 % av hyresvärdet finns i Stockholmsregionen. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 837,7 respektive 781,7 miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 93 %. Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 8 961 miljoner kronor den 31 december 2011.

Kontaktpersoner
Lokaler

Finspångsgatan 51, LUNDA

Lokal lämplig för kontor/lager och lättare produktion med tillhör...

Lokaltyp Övrig lokal
Yta 480 m²

Ranhammarsvägen 14, BROMMA/ULVSUNDA

Delbar kontorslokal om ca 665 kvm i populära Ulvsunda Industriomr...

Lokaltyp Kontor
Yta 665 m²

Fågelviksvägen 9, SLAGSTA

Kombilokal om totalt 310 kvm varav 145 kvm kontor och 165 kvm lag...

Lokaltyp Kontor
Yta 310 m²

Fågelviksvägen 9, SLAGSTA

Kontorslokal om ca 145 kvm på plan 7 i huset.

Lokaltyp Kontor
Yta 145 m²

Fågelviksvägen 9, SLAGSTA

Fin kontorslokal om ca 480 kvm på plan 8 i huset.

Lokaltyp Kontor
Yta 480 m²

Gamla Södertäljevägen 125, SEGELTORP

Lagerlokal om ca 305 kvm med lastkaj i Segeltorp industriområde.

Lokaltyp Kontor
Yta 305 m²

Fagerstagatan 29, LUNDA

Lager och kontorslokal i Lunda om ca 400 kvm med möjlighet att hy...

Lokaltyp Övrig lokal
Yta 400 m²

Maltesholmsvägen 88, HÄSSELBY GÅRD

Lager och kontor i Hässelby gård uthyres. Lokal med utmärkta komm...

Lokaltyp Kontor
Yta 1 250 m²

Ranhammarsvägen 14, BROMMA/ULVSUNDA

Kontorslokal belägen i populära Ulvsunda med bra kommunikationer ...

Lokaltyp Kontor
Yta 245 m²

Ranhammarsvägen 14, BROMMA/ULVSUNDA

Modern och flexibel kombinationslokal i Bromma (Ulvsunda) om 530 ...

Lokaltyp Kontor
Yta 530 m²

Industrigatan 2, MÄRSTA

Ljus kontorslokal med gott om parkeringsplatser.

Lokaltyp Kontor
Yta 179 m²

Fågelviksvägen 9, SLAGSTA

Kombilokal om totalt ca 630 kvm varav 230 kvm kontor beläget på p...

Lokaltyp Kontor
Yta 630 m²

Industrigatan 2, MÄRSTA

Ljus kontorslokal med gott om parkeringsplatser.

Lokaltyp Kontor
Yta 250 m²

Fagerstagatan 5, LUNDA

Lagerlokal i Lunda industriområde om totalt 2195 kvm varav 1320 k...

Lokaltyp Kontor
Yta 2 195 m²

Rallarvägen 45, ÅKERSBERGA

Lagerlokal om ca 370 kvm.

Lokaltyp Kontor
Yta 370 m²

Fagerstagatan 7, LUNDA

Lokal om totalt 1470 kvm varav 755 kvm lagerytor i bottenplan sam...

Lokaltyp Övrig lokal
Yta 1 470 m²

Rallarvägen 45, ÅKERSBERGA

Kontor & lager om 782 kvm vid infarten till Rallarvägens industri...

Lokaltyp Kontor
Yta 782 m²

Staffans väg 2, SOLLENTUNA

Med skyltläge mot E4:an och 50 meter från Rotebro pendeltågsstati...

Lokaltyp Kontor
Yta 185 - 1 635 m²

Viderögatan 3, KISTA

Ljust kontor på eget plan med goda kommunikationsmöjligheter i Ki...

Lokaltyp Kontor
Yta 400 m²

Haukadalsgatan 10, KISTA

Kontor och lager/produktionslokal vid påfarten till E4 i Kista. L...

Lokaltyp Kontor
Yta 785 m²

Haukadalsgatan 10, KISTA

Kontorsyta på 347 kvm i utkanten av centrala Kista.

Lokaltyp Kontor
Yta 347 m²

Fågelviksvägen 9, SLAGSTA

Showroom/kontorom ca 110 kvm i Botvid Business Center.

Lokaltyp Kontor
Yta 110 m²

Lagervägen 7, JORDBRO INDUSTRIOMRÅDE

Modern fastighet som är specialanpassad för läkemedelshantering, ...

Lokaltyp Kontor
Yta 16 100 m²

Fågelviksvägen 9, SLAGSTA

Kontorslokal om ca 230 kvm på plan 6 med egen uteplats.

Lokaltyp Kontor
Yta 230 m²

Staffans väg 2, SOLLENTUNA

Med skyltläge mot E4:an och 50 meter från pendeltågsstationen fin...

Lokaltyp Kontor
Yta 400 m²