AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.
Sagax fastighetsinnehav per 30 september 2020 uppgick till 3 565 000 kvadratmeter fördelat på 698 fastigheter. Sagax äger fastigheter i Sverige, Finland, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Tyskland och Danmark. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktpersoner
Lokaler