"Workplace as a service"

2 februari 2023

“Vi tror att företag framöver kommer att både vilja ha egna kontorsytor som med teknik kan utgöras av färre kvadratmeter per person OCH samtidigt ha tillgång till kompletterande flexibla arbetsplatser globalt med korta avtal. Vi är den enda aktören i Norden som kan erbjuda det, säger Johan Bjuregård", VD och grundare Flowpass.

Svenskgrundade Flowpass har varit snabba i att rulla ut sin tjänst, främst riktad mot större företag (enterprise segmentet). Efter att ha provtryckt marknaden för flexibla kontorslösningar på ett större antal orter i Sverige tillsammans med några av Sveriges mest välkända varumärken så är nästa steg en lansering på den europeiska marknaden. Nu finns tjänsten representerad i 21 länder.

Flowpass representerar utbudet från ett stort antal coworkingaktörer och fastighetsbolag med flexibla kontorslösningar. En databas med flexibla kontorsplatser kan matchas med ett specifikt företags behov, kriterier och önskemål i realtid.

Flowpass har gjort det lätt att ge nyanställda en professionell arbetsplats och det utan att nya kontor behöver upphandlas.

Kundgruppen är de företag som är i behov av flexibla kontorsytor till den personal som befinner sig utanför en naturlig räckvidd till ett befintligt kontor alternativt tillfälliga eller av mindre kontor på orter där det helt enkelt blir smartare att finnas på plats på delade fullservice ytor. Många företag vill gärna kunna anställa utan att vara begränsade geografiskt men tidigare har det varit komplicerat och krävt att man sätter upp en juridisk enhet på plats. Nu behövs inte det längre. Aktörer som Deel och Remote gör sådan anställning möjlig och Flowpass bidrar till att individerna får en professionell arbetsplats att arbeta ifrån.

- Våra kunder uppskattar möjligheten att snabbt kunna skära kostnader för hyra och få ökad flexibilitet på köpet. Tidigare var det komplicerat att anställa folk utanför köravstånd till det egna kontoret. Flowpass har gjort det lätt att ge nyanställda en professionell arbetsplats och det utan att nya kontor behöver upphandlas, menar Peter Ingman, co-founder och investor Flowpass.

Bolaget möjliggör en ny nätverksbaserad kontorsmodell. Där teknisk integration med ett större antal kompletterande plattformar, funktioner och appar gör att en större utspridd organisation eller företagsgruppering kan få en helhetslösning. Något som tidigare inte fanns och man var då tvungen att hantera kontorsinnehavet med olika fastighetsägare.

Den nya modellen är vanligare i USA men har ännu inte fått fullt genomslag i Europa. Bolagets tjänster blir en möjlighet för fastighetsbolag att samverka och därmed bli mer relevanta för större kunder.

Det nya angreppssättet innebär att också att bolaget inte befinner sig i samma kategori som konsulter, som också kallas för tenant representanter (representanter på hyresgästens sida vid förhandlingsbordet), som redan är väletablerade på den svenska marknaden. Där Tenant & Partners, JLL, CBRE är marknadsledare och Avanti är en av flera lokala utmanare.

"Workplace as a service" är en naturlig fortsättning för Fastighetsbranschen vad gäller övergången från att sälja yta till att erbjuda tjänster som adderar mer värde och öka relevansen i takt med att samhället och näringslivet blir mer mobilt, globalt och samtidigt behöver tänka på hållbarhet och resursallokering.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.