Werket blir werklighet

24 juni 2022

Från en stor och sluten myndighetsbyggnad till en inbjudande och sprudlande plats där företag och individer kommer att utvecklas och trivas. Så ska Castellums senaste kontorsprojekt Werket i Jönköping omvandlas. – Här kan man som företag erbjuda sina medarbetare en attraktiv arbetsplats där såväl företaget som individen blir en del av ett större sammanhang, säger Andreas Georgii, Affärsområdeschef på Castellum.

Fastigheten stod klar 1975 och har en total yta på drygt 25 000 kvadratmeter, fram till 2021 huserade Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i fastigheten. Med Werket kompletterar Castellum sitt befintliga kontorserbjudande i Jönköping och kommer förutom det traditionella kontoret erbjuda mer flexibla lösningar i form av nyckelfärdigt kontor och coworking. 

– Utöver det erbjuder Werket mer service än i traditionella kontorsbyggnader, med bland annat gemensam reception, restaurang, scentorg, konferensarena, gym, WorkOut, gemensamma mötesytor och mycket mer, säger Andreas Georgii, Affärsområdeschef på Castellum. 

Uthyrningsarbetet flyter på enligt plan men då byggnaden är stor finns det fortfarande goda möjligheter att hitta en bra kontorslösning i Werket. Från traditionella kontor från 180 kvadratmeter upp till cirka 4 000 kvadratmeter. Efter sommaren planeras det för säljstart för coworking och man kommer då även marknadsföra ett eller flera nyckelfärdiga kontor. För den som efterfrågar anpassningar av lokalen kan Werket erbjuda det mesta. 

– Vi har en stor flexibilitet i såväl storlek som utförande och väger in de olika behoven i alla dialoger för att skapa skräddarsydda lösningar. Vissa efterfrågar det egna, traditionella kontoret medans andra önskar mer flexibilitet och yteffektivitet och kan tänkas dela ytor och funktioner med andra. Werket erbjuder något för alla.

Jobba utomhus i WorkOut

Werket erbjuder även Castellums egenutvecklade koncept för utomhuskontor, WorkOut. Konceptet ger de som arbetar i byggnaden möjligheten att växla miljö under arbetsdagen, det kan handla om att ta veckomötet utomhus, att kunna gå undan för en stunds fokustid eller som chef ta medarbetarsamtalet i en avslappnad utomhusmiljö. 

– Frisk luft, solljus och vardagsmotion genom att förflytta sig till nästa möte är några av de faktorer som gör oss pigga och bidrar till vårt välmående och detta uppmuntrar WorkOut till. I en förlängning så är det också så att utomhusvistelse ökar kreativiteten och främjar innovation så för arbetsgivaren är det en investering i sin personal – vi ställer som regel höga krav på att medarbetare ska vara produktiva och kreativa och då kan man se utomhuskontoret som en hjälp på traven, säger Andreas Georgii.

WorkOut kommer att byggas på den norra innergården. Förutom dessa ytor kommer det finns flera gemensamma ytor för möten och avkoppling. Konferensarenan blir publik och kommer att rikta sig mot såväl hyresgäster i huset som mot externa kunder. 

– Sociala ytor finns det gott om, bland annat den gemensamma lobbyn med café och servicepoint. I den mittersta innergården, där vi skapar känslan av befinna sig i en lummig utomhusmiljö fast inomhus under ett fribärande atriumtak, kommer det finnas en restaurang, ett scentorg och fina ytor för att mötas.

Attraktiva arbetsplatser

Castellum har upplevt ett stort intresse för Werket där Region Jönköping var tidigt ute och redan har hunnit flytta in. Under andra halvan av 2022 kommer företag som Grant Thornton, Destination Jönköping och VEM flytta in i fastigheten och under våren 2023 öppnar restaurangen, mötesarenan och servicepointen där Carotte Concierge, en heltäckande facility services-leverantör, kommer vara partner vad gäller serviceerbjudandet.

– Som hyresgäst kommer man kunna köpa diverse tjänster av vår samarbetspartner; catering, städ, frukt, kaffe, fika, kemtvätt, företagsevent med mera. Tanken är att det ska vara enkelt och smidigt från en och samma leverantör. Vår ambition är att även kunna erbjuda ytterligare vardagstjänster, såsom exempelvis cykeluthyrning, bilpool och frisör. 

Den främsta anledningen till att ha lokal här är att man som företag kan erbjuda sina medarbetare en attraktiv arbetsplats där såväl företaget som individen blir en del av ett större sammanhang. 

– Kontoret är för de flesta en vital del i att bygga stark kultur och sammanhållning inom ett företag. Det är här man möts, utvecklas och bygger sin organisation starkare och därför är det viktigt att medarbetaren känner stolthet över och trivs att komma till sin arbetsplats, avslutar Andreas Georgii. 

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.