Wellness på jobbet

23 november 2021

Hälsa och välmående är viktigare än någonsin och fler företag ser sambandet mellan hälsa och att vara en attraktiv arbetsgivare. Som ett steg för att ta fysisk aktivitet till fler arenor för att göra människor starkare i sin sport och i livet, lutar sig Eleiko på sina 60 års erfarenhet inom styrketräning och skräddarsydd gymdesign för att ge den ultimata lyftarupplevelsen till arbetsplatser globalt.

Bild: Eleiko
Bild: Eleiko

– Friskvårdskulturen har flyttat in på våra arbetsplatser och hämtar inspiration från techföretagen i Silicon Valley, där hälsa och välmående länge har varit i fokus. Att fokusera på hälsa på arbetsplatsen stärker företagen, både som team och ekonomiskt, förklarar P-O Osbeck, ansvarig för Corporate and Residential Health på Eleiko.

Möjligheter till träning på arbetsplatsen ligger ofta högst upp i undersökningar om vad medarbetarna värdesätter högst. En rapport från ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige från 2021 visar att 43 % av alla anställda vill ha tillgång till ett gym i företagets lokaler för att stödja deras välmående och prestation. En annan rapport visade att så många som 56 % upplever att vid planering av arbetsplatser är fokus på hälsa och välmående den viktigaste egenskapen de söker.

Studier visar också på ett samband mellan prisutvecklingen i företag med hög poäng på ”hälsoindexskalan” med S & P:s 500-index. Företag med hög poäng på "hälsoindex" hade en ökning av aktievärdet på 235% jämfört med S & P:s 500-index som hade 159% under samma 6-årsperiod. *

Fokus på hälsa stärker produktivitet och gemenskap

– Ett företagsgym gör dig mer attraktiv som arbetsgivare, stärker ditt employer branding och effekten av välmående människor kan göra mycket för produktiviteten. För företag handlar det om att ge möjligheter att optimera sin viktigaste resurs – de anställdas hälsa – och mänsklig hållbarhet, säger P-O Osbeck.

Fördelarna med att fokusera på välbefinnande som organisation inkluderar:

• Friskare, gladare medarbetare: Träning har visat sig minska stress, motverka trötthet, förbättra prestationsförmågan och leda till färre sjukfrånvaro.

• Ökad produktivitet: Fysisk aktivitet förbättrar uppmärksamhetsförmågan, noggrannheten och minnet, vilket resulterar i ökad produktivitet på jobbet.

• Förbättrar balansen mellan arbete och privatliv: Att erbjuda de anställda en plats att träna på jobbet sänker barriären för fysisk aktivitet och förbättrar balansen mellan arbete och privatliv.

• Attrahera och behålla talanger: Du är vad du attraherar! Hälso- och friskvårdsinitiativ rankas högt varje år när anställda tillfrågas vilka fördelar som är viktigast för dem.

• Stärker employer-branding: Wellness är avgörande för den moderna arbetsplatsen, och människor söker företag med gemensamma värderingar. Att investera i hälsa kommer att stärka ditt företags employer branding.

Träningslösningar för alla arbetsplatser

Sedan 1957 har Eleiko levererat precisionstillverkad styrkeutrustning till världens ledande tävlingar, träningsanläggningar och hemmagym. Från kommersiella gym, företags- och boendeutrymmen till privata hemmagym har Eleikos team av produkt- och anläggningsdesignspecialister expertisen som behövs för att utveckla en gymdesign som passar din önskade träningstyp. Eleikos ”strength stations” är skalbara koncept, med rötterna i lyftning och fria vikter, som ger utrymmeseffektiva, mångsidiga styrketräningsalternativ och kan anpassas för många olika miljöer.

Ett företagsgym gör dig mer attraktiv som arbetsgivare.

– Ett företagsgym är en väsentlig del av den moderna arbetsplatsen och vi erbjuder lösningar för både mindre och större projekt. Ett tips är att integrera träningsutrymmet och skapa en social arena där dina medarbetare kan vara med i planeringen av gymmet. Dagens arbetsplatser har ofta väldigt fina konferenslokaler till exempel – varför inte integrera företagsgymmet, så att träning blir en naturlig del av din arbetsplats?, säger P-O.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.