Vill expandera långsiktigt

31 januari 2023

Fastighetsbolaget Easy Depot etablerar sig i Stockholmsregionen. Företaget köper sin andra fastighet för att bygga ett av Sveriges första coworking för småföretagare med lagerbehov. Easy Depot ser stora möjligheter att förvärva fler fastigheter trots att det råder motvind i fastighetsbranschen.

easy depot webb.jpg
Bild: Easy Depot

Det nyetablerade fastighetsbolaget Easy Depot genomför sitt första köp i Stockholmsregionen, vilket blir Easy Depots andra förvärv. Bolaget har skapat uppmärksamhet, bland annat genom en övertecknad nyemission där man tog in 80 miljoner kronor och fastighetsbolaget Doxa, med Greg Dingizian och Erik Selin på ägarlistan, investerade i bolaget.

- Vi följer vår expansionsplan och tänker långsiktigt där vi bygger för egen förvaltning. I rådande läge med inbromsning i transaktionsmarknaden ser vi bra möjligheter att hitta rätt typ av mark för att kunna etablera 100 till 150 Easy Depot Business Parks i Sverige inom 10 år, säger Sofia Wäborg, vd på Easy Depot.

I rådande läge med inbromsning i transaktionsmarknaden ser vi bra möjligheter att hitta rätt typ av mark för att kunna etablera 100 till 150 Easy Depot Business Parks i Sverige inom tio år.

Marken som Easy Depot köper är på 4 000 kvadratmeter och ligger i Rosersberg, längs med E4:an i nära anslutning till Arlanda. Ett strategiskt klockrent läge och ett av Sveriges bästa logistiklägen, menar Easy Depot. 

- Med 20 minuter till både Stockholm och Uppsala är befolkningstätheten och mängden småföretagare i regionen stor. Vi bedömer att behovet finns för denna typ av verksamhetslokaler och passar väl in på området där man har handelstorg, restauranger och gym som grannar, säger Sofia Wäborg.

Easy Depots Business Parks fokuserar på Sveriges småföretagare som är i behov av kontor och lager. Bolaget skapar en coworkingplats för målgruppen med gemensamma ytor samtidigt som man fokuserar på hållbarhet genom att ha solceller på taken, billaddstolpar och lägger stort fokus på att skapa grönska och trivsamma utemiljöer för hyresgästerna. 

- Vi vill inte att vårt koncept ska bli ytterligare en uppställningsplats för exempelvis husbilar. Istället ska vi bidra till social hållbarhet genom att vara en mötesplats där småföretagare kan träffas över kontorsgränserna och bygga hållbara relationer, säger Sofia Wäborg.

Nu letar Easy Depot ännu fler fastigheter att förvärva, både i Stockholmsregionen och andra storstadsregioner, trots tvärnitad transaktionsaktivitet och motvind i fastighetsbranschen. Det förändrade omvärldsläget har inte påverkat bolagets ursprungliga etablerings- och förvärvsplan. 

- Vi för dialoger och letar efter mark att bygga på i Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd. Vi finns för den mindre företagaren som i osäkra tider söker ännu mer flexibilitet, inte har möjlighet att låsa sig varken avseende långa kontrakt eller lån. Det är något som passar vårt koncept väldigt väl, säger Sofia Wäborg.

Transaktionen sker i bolagsform och säljare är Haider Rosersberg Vallstanäs AB. Easy Depot Business Park i Rosersberg ska vara färdigt för inflyttning våren 2024.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.