Vill du sitta vid kopiatorn?

19 mars 2020

Jobbar du på ett aktivitetsbaserat kontor? Handen på hjärtat, byter du plats ofta eller har du en favoritplats? Maral Babapour Chafi är doktor i Människa-Teknik-Design vid Chalmers tekniska högskola, och är även forskare vid Institutet för Stressmedicin. Hon har ägnat många år åt att studera aktivitetsbaserade kontor och kan i sin senaste studie berätta varför vissa platser undviks medan andra platser går åt snabbt på ett aktivitetsbaserat kontor. Och hur man kan utnyttja de tomma platserna.

aktivitetsbaserat.jpg
Bild: Pixabay

För Suntarbetsliv berättar Maral att ett av de intressanta resultaten var att de platser som vissa föredrog, undveks av andra. Vissa ville sitta så nära kopiatorn som möjligt, andra så långt borta från den som möjligt. En del ville helst sitta för sig själva i så kallade ”kontorsbås” med skärmväggar runtomkring, medan andra istället kände sig instängda.

Platser som inte var speciellt populära var halvtysta zoner som låg nära aktiva zoner. Här ansåg man att man hela tiden distraherades av ljud från närliggande aktiva zoner. Även de platser som hade hög ljudnivå, svårjusterade stolar, dåligt ljus eller soffor i närheten av arbetsplatser, stod oftare tomma.

De flesta valde helst hörnplatser där man kunde sitta med ryggen mot väggen. Ingen av de personer som intervjuades i studien valde platser utifrån estetiska kvaliteter, det viktiga verkade vara funktionaliteten.

Läs hela artikeln från Suntarbetsliv, skriven av Anna Wettergård här

Ta också del av konkreta råd kring en aktivitetsbaserad miljö här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.