Videomötet ersätter resan

27 december 2021

Att minska tjänsteresorna till förmån för videomöten av god kvalitet är något som nio av tio svenskar är beredda att göra. Samtidigt irriterar sig många på sin egen och andras mötesutrustning under videomötena. Det visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av ljud-och videoteknikföretaget Jabra.

videomöten.jpg
Bild: Pixabay

När pandemin slog till ersattes allt fler fysiska möten med digitala videomöten. Nu visar en ny undersökning från Sifo/Jabra att en överväldigande majoritet av svenskarna föredrar videomöten, detta trots att det nu går att resa som vanligt igen. Bland annat uppger nio av tio (89 %) att de är beredda att minska sitt resande i tjänsten till förmån för videomöten av god kvalitet.

Det är tydligt att videomöten är här för att stanna, även efter pandemin. 

För sex av tio svenskar har videomöten även medfört ett irritationsmoment som kretsar kring den egna eller andra deltagares utrustning. Den främsta utmaningen med videomöten anses vara teknikstrul som att kameran inte fungerar eller att uppkoppling är dålig (56%). Den näst vanligaste är när andra mötesdeltagare har störande ljud i bakgrunden (38%). När videon inte fångar alla som deltar i ett möte från samma rum är också en stor utmaning för många svenskar (22%). Var tredje medger också att de har blivit stressade eller osäkra på grund av tekniska utmaningar. 


Det finns så klart även positiva aspekter med videomöten. Exempelvis uppger sex av tio svenskar (59 %) att det är enklare att hålla korta och effektiva möten på det här sättet jämfört med fysiska möten på plats. Det är även enklare att komma i tid till mötet (56%) och hålla sig till agendan (48%). Mindre än var tionde svensk anser att detta blivit svårare i videomöten. Slutligen visar undersökningen att videomöten gjort det enklare hålla möten med färre än tre deltagare och att möten bokas med en tydlig agenda och syfte.

– Det är tydligt att videomöten är här för att stanna, även efter pandemin. Förutom att det möjliggör mindre resande skapar videomöten en mer effektiv och strukturerad arbetsdag. Men för att uppnå ännu bättre samarbeten måste företag se till att rätt utrustning finns på plats. Med rätt digitala verktyg kan företag öka effektiviteten ytterligare och samtidigt få mer motiverade och nöjda medarbetare, säger Johnny Poulsen, affärsutvecklingschef på Jabra. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.