”Vi vill inte bara äga hus”

2 oktober 2019

Stena Fastigheter Malmö har moderbolagets tyngd och varumärke i ryggen och är både personliga och har en nära dialog med kunderna på sin egen marknad i Skåne. Omtanken om miljön och människor resulterar i ett långsiktigt ägande där hållbarheten står i fokus, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt. ”Vi vill inte bara äga hus, vi vill utveckla städer och förbättra människors livsvillkor. Frågan är inte att kunden är i fokus, utan snarare vad är ”kundens fokus”, menar Kasia Ljungberg, fastighetschef.

stena.jpg
En av Stenas fastigheter är Kolga-huset på kajen i Malmös Nyhamn. På ytan har huset kvar sin funkiskaraktär, med rena enkla linjer, men inuti håller fastigheten på att förvandlas till något nytt och tidsenligt.

Stena Fastigheter Malmö äger fastigheter i princip i samtliga stadsdelar i Malmö. Bolaget har också fastigheter i Lomma, Bjärred, centrala Lund och Nöbbelöv och Landskrona. 

– Vår tyngdpunkt ligger på bostäder och vi äger totalt drygt 700 000 kvadratmeter vilket betyder att vi är den största privata aktören i Malmö, konstaterar Kasia Ljungberg, fastighetschef på Stena Fastigheter Malmö. 

Det kommersiella beståndet utgör idag cirka 20 procent vilket motsvarar ungefär 150 000 kvadratmeter. 

– Det innebär att vi har Stena Fastigheters tyngd och varumärke i ryggen, samtidigt som vår kommersiella avdelning inte är större än att vi kan vara personliga och ha en nära dialog med våra kunder. Vi ser oss inte som en hyresvärd utan mer som en samarbetspartner som vill göra lönsamma affärer som båda parter tjänar på. Vi lyckas genom att vara lyhörda, både för kundens behov och för marknadens trender.

Stena Fastigheter har en stark grund i omtanken om människor och miljö och den omtanken uttrycker vi genom vårt långsiktiga ägande med hållbarheten i fokus, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.

De kommersiella fastigheterna ligger främst på centrala lägen på attraktiva adresser. Trots att det byggs så mycket i Hyllie och Västra hamnen ser man att efterfrågan på lokaler i centrala stan är stor. 

– Vi är glada att vi har ett högt tryck på våra mest centrala kommersiella fastigheter, vid Stortorget, på Djäknegatan och Studentgatan. Det visar att centrum är och förblir navet för Malmös näringsliv, oavsett hur trenderna svänger. 

Förra året utökades portföljen ytterligare. 

– I höstas förvärvade vi en kommersiell fastighetsportfölj i centrala Lund, vilket ligger i linje med vår långsiktiga affärsstrategi.

Bellevuegården utvecklas

Det största projektet som Stena Fastigheter Malmö har på gång just nu är utvecklingen av Bellevuegården. I dagsläget äger man 930 lägenheter plus ett centrum med kommersiella lokaler med bland annat bibliotek och livsmedelsbutiker. 

– Nu står vi i startgroparna för att bygga fyra nya hus med sammanlagt 136 lägenheter. Samtidigt gör vi en ordentlig uppdatering av gårdarna för att göra dem mer inbjudande för både barn och vuxna. Gårdarna ska locka till lek, träning och samvaro och bidra till trivsel och känsla av samhörighet. Vi har även några stora renoveringsprojekt på gång. På Lindängen har vi just avslutat ett stort Rot-projekt. Vi drar samtidigt igång renoveringar i Hermosdal. Vi firar i år att vi ägt Lindängen och Hermodsdal i 20 respektive 25 år. Det för respekt med sig! 

Kolga-huset moderniseras

Andra projekt som ligger i loopen är intern utveckling av några av bolagets mest tongivande kommersiella fastigheter.

 – En av våra fastigheter är Kolga-huset på kajen i Malmös Nyhamn. Det är ett av de första funkishusen som byggdes i Malmö och förmodligen ett av de största. Området bakom Malmö Central var en gång lite avsides men utvecklingen av kvarteren har gjort att det idag är en given del av centrum där mängder av människor rör sig. På ytan har huset kvar sin funkiskaraktär, med rena enkla linjer, men inuti håller fastigheten på att förvandlas till något nytt och tidsenligt. De vakanser vi har kommer att renoveras så att nästa hyresgäst får vara med i processen och skräddarsy lokalen efter sin verksamhet. Malmö stad kommer att förtätas för att kunna ”rymma” 500 000 människor år 2047 och i takt med att Norra Hamnen utvecklas och växer kommer Kolga-husets läge bli än mer centralt. Läget är dock redan fantastiskt, alldeles vid vattnet och nära till allt.

Hållbara visioner

Just långsiktighet är något som genomsyrar verksamheten.

– Stena Fastigheter har en stark grund i omtanken om människor och miljö och den omtanken uttrycker vi genom vårt långsiktiga ägande med hållbarheten i fokus, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt. Vi vill inte bara äga hus, vi vill utveckla städer och förbättra människors livsvillkor. Frågan är inte ”kunden i fokus”, utan frågan är ”vad är kundens fokus”? 

Hållbarhetsaspekten genomsyrar hela verksamheten och därmed även visionerna, berättar Kasia. 

– Vi jobbar hela tiden för att minska vår klimatpåverkan och sätter nya djärva mål. Vi har en del spännande projekt som ligger i loopen men som det är lite för tidigt att tala om. Men de rör i allra högsta grad ämnena hållbarhet och nya sätt att tänka i en ganska konservativ bransch.

Socialt ansvar

De senaste 17 åren har bolaget också arbetat med social hållbarhet under namnet Relationsförvaltning. 

– Det är en viktig del av vår identitet och det har visat sig viktigt även för dem som söker arbete hos oss. Många av mina kollegor har valt att jobba på Stena Fastigheter just på grund av vårt sociala ansvarstagande.

Det långsiktiga ägandet och fokus på social innovation innebär också att Stena Fastigheter har möjlighet att delta i projekt och samarbeten med ett helt annat perspektiv än många andra fastighetsbolag. 

– Vi kan följa generationer av människor i våra områden och se vilka insatser som skapat resultat. Det är otroligt spännande och givande, konstaterar Kasia Ljungberg avslutningsvis. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.