Verklighetslabbet till World Trade Center

2 juni 2021

Verklighetslabbet är Kronobergs utvecklingsarena för användardriven innovation och organisatoriskt ligger verksamheten under Region Kronoberg och Regional utveckling. När det nu är dags för expansion bär flyttlasset av till Word Trade Center och Castellum.

Lone Larsen, Therese Råberg och Silvia Anderchen från Verklighetslabbet och Nellie Skog. Bild: Castellum
Lone Larsen, Therese Råberg och Silvia Anderchen från Verklighetslabbet och Nellie Skog. Bild: Castellum

I World Trade Center kommer en kreativ och förändringsbar kontorsmiljö utformas och lokalerna ska inredas för att rymma alla aktiviteter som Verklighetslabbet anordnar. En del av lokalen kommer även användas som ”träningsbana”, en plats där man kan öva på olika scenarier och simulera arbetssätt. Inflytt sker under sommaren och labbet räknar med en officiell invigning av de nya lokalerna i oktober.

– Vi ser verkligen fram emot att få etablera denna spännande och innovativa satsning, i World Trade Center. Val av plats för verksamheten känns klockren och kommer att berika såväl Verklighetslabbet och övriga aktörer som rör sig här, säger Nellie Skog, Service Manager WTC, Castellum Växjö.

Labbets verksamhet bygger på att utveckla nya metoder, tjänster och arbetssätt som möter framtidens behov. Allt för att skapa mervärden till invånarna i Kronobergs län, näringslivet, akademin och civilsamhället. Det kan handla om coachning av utvecklingsarbeten, utbildning, workshops, föreläsningar eller temadagar med mera.

- Att arbeta utmaningsdrivet, att se helhet framför stuprör och att ha mod att tänka utanför traditionella mönster kräver en annan miljö än de lokaler som finns att tillgå idag. Med en plats som ligger utanför regionens lokaler kommer vi att kunna välkomna olika aktörer för prestigelös samverkan och i högre grad fokusera på gemensamma utmaningar fram för intern problemlösning, säger Lone Larsen, Utvecklingsledare på Verklighetslabbet.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.