Varannan stressad på jobbet

10 augusti 2018

Nästan varannan anställd, 45 procent, känner sig ofta eller mycket ofta stressad på jobbet. Det visar ny statistik från över 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova har genomfört. – Långvarig stress är en allvarlig hälsorisk som dessutom leder till att vi presterar sämre. Att motverka stress är därför både en viktig hälsofråga och en lönsamhetsfråga, säger Robert Persson-Asplund, forskare och chefspsykolog på Avonova.

Stress på jobbet.jpg
Bild: Pixabay.com

Fler kvinnor än män känner sig stressade på arbetet. Av kvinnorna upplever 48 procent stress ofta eller mycket ofta, jämfört med 44 procent av männen.


Många chefer behöver prata oftare med sina medarbetare om deras arbetssituation.

Robert Persson-Asplund, forskare och chefspsykolog på Avonova.


Resultatet bygger på enkätsvar från 28 700 hälsoundersökningar som utförts av företagshälsan Avonova runt om i Sverige under 2017.

– Som förklaring till stressen berättar många anställda om hög arbetsbelastning, krav på tillgänglighet utanför arbetstid och otydligt ledarskap. Arbetsgivare behöver ta dessa berättelser på allvar och jobba systematiskt för att motverka stress hos medarbetarna, säger Robert Persson-Asplund.

Folkhälsoproblem

Stress har blivit ett stort svenskt folkhälsoproblem och är en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till långtidssjukskrivning. Tidiga tecken på skadlig stress kan vara att medarbetaren börjar missa att svara på mejl, inte lyssnar ordentligt eller lättare blir irriterad än tidigare.

– Många chefer behöver prata oftare med sina medarbetare om deras arbetssituation. Genom att bygga en tät och förtroendefull relation blir det lättare att fånga upp tidiga signaler och förebygga skadlig stress, säger Robert Persson-Asplund.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.