Vad driver e-handeln?

17 september 2021

Vilka faktorer driver e-handelns tillväxt? Detta tar CBRE upp i sin senaste rapport Global e-commerce outlook. Här har Dzmitry Fando, Senior Research Analyst på CBRE, gjort en sammanfattning på svenska.

E-handeln har vuxit snabbt över hela världen under de senaste fem åren, men vad är det egentligen som driver utvecklingen och vad kommer det att resultera i?

nödvändig infraruktur

Faktorer som demografi, närvaro och användandet av digital kompetens och internet, kulturella faktorer samt tillgång till, för e-handel nödvändig infrastruktur, driver e-handels tillväxt framåt.

covid-19 

Givetvis har också Covid-19 orsakat en ökad försäljning på nätet under 2020 i de flesta länder. En effekt som fortfarande är varaktig. Marknader (länder) med starkare närvaro av e-handelns drivande faktorer har också haft en högre tillväxt av e-handel under pandemin.

slutsats

E-handelns penetrationsgrad kommer att fortsätta öka i länder med både väl etablerad e-handel och länder med underutvecklad e-handel, som följd av ökad närvaro av e-handels drivande faktorer i alla länder.

framtiden i siffror

För att bemöta en ökande försäljning globalt inom e-handel, under de kommande fem åren, kommer det behövas 138 miljoner kvadratmeter logistikfastigheter.

Ladda ner hela rapporten här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.