Våga förändra och förändras

1 maj 2023

Tenant & Partner delar med sig av några spaningar från konferensen World Workplace Europe 2023 som tidigare i våras gick av stapeln i Rotterdam. Hur går snacket angående den hybrida arbetsplatsen där ute? På deras Morning Boost #49 fick vi veta mer. Om revolutionen, gapet och ledare som måste våga förändra. Och förändras.

Tenant Partner.jpg
Sanna Ridhagen, arbetsplatsstrateg och förändringsledare, och Torbjörn Eriksson, vd, Tenant & Partner.

Torbjörn Eriksson, vd på Tenant & Partner, åkte ner till Rotterdam för att ta tempen på det hybrida arbetslivet. Slutsatsen han drog var att mycket funkar, men att det också är mycket som skaver. 

Gapet mellan ledare och medarbetare

- De flesta är rörande överens om att man lyckas hålla uppe produktiviteten med det hybrida arbetssättet men också att det finns ett stort gap mellan ledningen och medarbetarna. Ledningen vill att medarbetarna ska komma in till kontoret, men det vill inte medarbetarna, och många menar att man faktiskt också struntar i vad ledningen säger. Det pågår en tyst revolution, menar han. 

De flesta är rörande överens om att man lyckas hålla uppe produktiviteten med det hybrida arbetssättet men också att det finns ett stort gap mellan ledningen och medarbetarna.

Det finns en generell oro för hur man bevarar och utvecklar företagskulturen och innovationsförmågan på hybrida arbetsplatser. Men oron rör också till stor del just ledarskapet, fortsätter Torbjörn. 

- Det handlar om ett trevande och otydligt ledarskap där den här frågan släpps till mellanchefer och HR, som alla fastnar i ett ingenmansland. Problemen hopar sig och nya policys fungerar inte. Exempelvis att beordra närvaro eller att bjuda på frukost. 

Dags att utvecklas

Så vad ska man göra nu? 

- Ur ett lite större perspektiv tror jag det handlar om antropologi, om sociala strukturer och mänskliga beteenden i samhället. Ibland när ett samhälle går igenom ett stort skifte hamnar man ofta i en osäkerhet; man vet att det gamla inte fungerar men vet inte heller hur det nya ska se ut. Lösningen ligger i att allt behöver mogna, vi måste komma fram till hur vi ska jobba och hur vi skapar ett värde tillsammans. 

Sammanfattningsvis, enligt Torbjörn Eriksson, behöver vi hitta nya sätt att organisera oss och ta ett riktigt nappatag kring ledarskapet. 

- Hur ska det nya se ut? Vad ska vi ta med oss och vad ska vi lämna eller lägga till? Jag är fullt övertygad om att det kommer finnas vinnare och förlorare framöver. De företag som inte tar nästa steg kommer att bli irrelevanta. Det handlar om att skapa gladare medarbetare, högre vinster och göra mindre avtryck. Allt hänger ihop, det handlar om utveckling. Och det är verkligen dags att sätta igång nu. 

Ledningens kamp och hjärnans behov

Sanna Ridhagen, arbetsplatsstrateg och förändringsledare på Tenant & Partner, kom hem från Rotterdam med ungefär samma spaningar i bagaget. 

- Den hybrida arbetsplatsen är här för att stanna, det kan vi vara helt säkra på. Men det här är till stor del ledningens kamp. Det finns återkommande bevis på att vårt generella välmående ökar med den här typen av arbetssätt och att vi bibehåller, eller till och med, ökar vår prestation.

Men Sanna pratar också om en den där förtroendeklyftan, som bara ökar. 

- Medarbetare och chefer är ofta inte överens om hur bilden ska se ut. Vi behöver skapa arbetsplatser som är mer centrerade kring människan och det spelar ingen roll var den fysiska platsen är. Många spår på konferensen handlade om den mänskliga hjärnan och dess olika behov. Att vi bland annat har behov av fokus, sammanhang och återhämtning och att det behöver stå i centrum på arbetsplatsen. Vi behöver flytta fokuset till hur vi jobbar och inte bara titta på siffror och hur ofta vi är på kontoret. Det är faktiskt helt ointressant! 

De banbrytande organisationerna, de som går före, har helt skiftat fokus i debatten. De diskuterar inte längre om vi ska komma tillbaka till kontoret eller inte, de pratar istället om hur man ska göra, fortsätter hon. 

- Hur ska vi locka till oss talangerna, hur ska vi se till att vi möter människors behov och hur ska vi bibehålla en välmående arbetskraft, det är  frågorna man måste ställa sig. Och det är ledarskapet som hamnat i fokus för skiftet som måste ske. Chefer behöver anpassa sig, sätta sig in i den nya verkligheten och titta på hur man leder. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.