Växjö antar ny plan för näringslivet

2 juni 2020

Syftet med planen är att ge företagen goda förutsättningar att växa och utveckla sina verksamheter i hela kommunen.

Bild: Wikipedia
Bild: Wikipedia

– Fler företag skapar fler arbetsmöjligheter vilket i sin tur bidrar till att klara välfärden. För att ha en levande kommun behöver vi möjliggöra och underlätta för företagare. Detta är givetvis inget Växjö kommun själv styr eller ansvarar över utan det kräver samsyn och samverkan med externa parter både lokalt, regionalt och nationellt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsen ordförande.

Näringslivsplanen tar sin utgångspunkt i Hållbara Växjö 2030 och målbilderna för en hållbar framtid. Genom näringslivsplanen konkretiseras hur Växjö kommun utifrån ett näringslivsperspektiv gemensamt arbetar i riktning mot målbilden Växande och inkluderande.

Fem utvecklingsområden

Processen för framtagandet av en näringslivsplan har pågått under ett års tid med nulägesanalyser, benchmarking, dialoger med näringslivet och samarbetspartners samt kommunens förvaltningar och bolag. Fem utvecklingsområden har pekats in för att få vägledning i arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett hållbart och växande näringsliv; Innovation och företagande, Kompetensförsörjning, Företagsservice, Infrastruktur och markberedskap och Attraktivitet och profilering.

 Planen ska bidra till att skapa en helhetssyn och främja ett effektivt arbete med näringslivsfrågor. Vi vill underlätta för företag att starta, driva och utveckla sina verksamheter och genom en näringslivsplan skapar vi förutsättningarna för ett attraktivt företagsklimat i Växjö, säger Henrik Cajnerud, tf näringslivschef.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.