Västerbro utvecklas vidare

19 september 2018

På platsen för Väveribolagets gamla lokaler håller en ny sida av Borås centrumkärna att ta form, Västerbro. Här planeras det för en levande blandstad i något som är ett av Borås största stadsutvecklingsprojekt någonsin. 2020 beräknas de första bostadshusen stå klara för inflyttning. De första hyresgästerna flyttade dock in i de renoverade lokalerna i byggnaden längs med Viskan i augusti och 2019 är det dags för ytterligare hyresgäster att etablera sig.

Projektet drivs idag tillsammans med AB Bostäder i Borås, som förvärvat 25 procent av marken. Visionen är att forma ett hållbart boende ur alla aspekter – såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt. Genom att bygga ut Borås centrumkärna vill man skapa en blandstad med bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder och kommersiella lokaler som både ger livskraft och fler arbetstillfällen.

Hösten 2016 påbörjades den invändiga ombyggnationen av den befintliga, välvda kontorsbyggnaden som ligger längsmed Viskan, den för staden välkända fastigheten. I augusti och nu under hösten flyttar Riksbyggen, AB Bostäder, Bengt Dahlgren och Ikkab in i den karaktäristiska byggnaden. Och våren 2019 får de sällskap av ytterligare hyresgäster, bland annat av den digitala specialistbyrån Adwise Media och arkitektbyrån Tengbom. Förutom att samtliga kontorslokaler i Viskaholm ska vara helt bebodda av företag nästa år ska även delar av närområdet står färdigt. 


I planerna framöver ingår bland annat att aktivera bottenvåningarna i fastigheterna med restauranger, caféer och butiker för ett levande gatuliv. Man vill också öppna upp staden mot järnvägen och Resecentrum på ett helt nytt sätt. På så sätt hoppas projektgruppen att Västerbro blir en naturlig länk mellan förbindelser och övriga centrum.

Riksbyggen och AB Bostäder kommer att, tillsammans med Borås Stad, aktivt att arbeta vidare på detaljplanen för att planera för de bostads- och hyresrätter som ska byggas och livet mellan husen.

– Vi är jätteglada över att fler nya hyresgäster nu är på väg in i de fina lokalerna i Viskaholm. Vi stortrivs i de nya lokalerna, säger Tommy Prissberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Är du också intresserad av att etablera dig i Västerbro? Läs mer här


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.