Välkommen till Point Farsta

9 oktober 2018

Stendörren har precis lanserat sitt tredje konceptkluster, Point farsta. Det är inte fråga om en, utan om tre fastigheter vilket gör projektet unikt. - 17 000 kvm ska förädlas och moderniseras för att ge plats för lättindustri och kontor att utvecklas i en stadsdel med hög puls och utmärkta kommunikationer, Berättar Maria Mastej och Ksenia Glans, Stendörren.

Stendörrens inriktning, att äga lager men också kontor och lättindustri har till viss del ändrats i och med den starka tillväxten som råder i Stockholm.

– Företag inom framförallt lättindustri ser annorlunda ut idag och många behöver nya lokaler. Det är en resa vi vill vara med på, säger Maria Mastej, Affärsutvecklingschef, Stendörren.

Hon berättar vidare att kombinationen kontor och lättindustri är en bra sammansättning.

– Lättindustri kräver sällan ytmässigt stor plats, är ofta teknisk och inte smutsig som andra verkstäder kan vara. Lättindustri passar helt enkelt vårt Pointkoncept.

Konceptet Stendörren kallar Point utgår från befintliga äldre fastigheter som förädlas och moderniseras för att passa blandverksamheter.


I och med att vi nu går ut och lanserar Point Farsta är vi igång vilket känns oerhört spännande.

Maria Mastej, Affärsutvecklingschef, Stendörren


– Gemensamt för våra tre Pointhus är också att de är belägna i attraktiva geografiska lägen i expansiva områden i Storstockholm och Mälardalen. Vårt första Pointhus i Nacka börjar komma på plats. Det andra, i Slagsta, stod klart för ett år sedan och nu lanserar vi vårt tredje Pointkoncept i Farsta, säger Maria Mastej.

Koncept av industrikaraktär

De tre fastigheterna rymmer tillsammans ca 17 000 kvm och samtliga är anpassningsbara efter hyresgästers önskemål, berättar Ksenia Glans, Uthyrningsansvarig, Stendörren.

– Vi har dock tagit fram flera koncept med material- och rumsbeskrivningar för de som inte hinner, vill eller kan välja. Alla hyresgäster vill är inte vana lokalbeställare. Men alla som vill får vara med och påverka och utforma, säger hon.

Maria Mastej tillägger att det också är ett sätt för Stendörren att skapa tid i processen.

– I och med att vi nu går ut och lanserar Point Farsta är vi igång vilket känns oerhört spännande, säger hon.

Förenklar samverkan

Stendörrens ambition är att förenkla samverkan för sina hyresgäster och deras kontakter. Ksenia Glans berättar att det idag finns en lunchrestaurang samt ett gym i huset.

– I och med förädlingen vill vi utveckla restaurangen och knyta ihop både restaurang och gym med någon form av co-workingkoncept. Vi kommer också att skapa generösa umgängesytor för att förenkla samverkan över t ex en kopp kaffe.

”Vi har tänkt rätt”

Både Maria Mastej och Ksenia Glans upplever att det finns ett stort intresse för Point Farsta.

– Många kontor har av olika anledningar hamnat norr om stan och det behövs verkligen arbetsplatser söder om stan. Folk tycker vi har tänkt rätt med Point Farsta, säger Ksenia Glans.

Point Farsta planeras stå färdigt inom några år.

– Med färdigt menar vi att vi då har landat i något som är mer av ett förvaltningsprojekt än ett ombyggnadsprojekt. Inflyttning kommer att ske löpande i och med att vi nu påbörjat och lanserat projektet, säger Maria Mastej.Maria Mastej, Affärsutvecklingschef, StendörrenKsenia Glans, Uthyrningsansvarig, Stendörren

Läs artikeln i sin helhet i magasinet Lokalguiden med utgivning v 42.
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.