Väla återigen i topp

1 juni 2021

Under våren har företaget Evimetrix genomfört en kundundersökning på temat Sveriges favoritcentrum. Sammanlagt tillfrågades över 6 000 slumpmässigt utvalda respondenter, varav cirka 1000 kom från Sydsverige. Resultatet visar att Väla har både nöjdast kunder och bäst kännedom bland alla köpcentrum och handelsplatser i Skåne.

Väla.jpg
Bild: Väla

Det här var femte gången som Evimetrix genomförde den här undersökningen i södra Sverige. Undersökningen mäter både kännedom och besöksfrekvens, och de respondenter som uppger att de regelbundet besöker ett köpcentrum får även ta ställning till ett antal parametrar som rör allt från utbud till trivsel, tillgänglighet, trygghet och bemötande. Svaren sammanställs sedan i ett s k nöjd-kund-index (NKI), där Väla fick index 79. Snittindex för alla köpcentrum i Sverige ligger på 63. Med den siffran är Väla bäst i Skåne.

När det gäller kännedom placerar sig Väla i topp i Skåne. Med 98% kännedom bland de tillfrågade i undersökningen, är Väla bäst bland alla köpcentrum och handelsplatser i Skåne. Här ligger man före konkurrenter som Emporia, Center Syd och Nova Lund.

Vi jobbar vidare och kommer inte vara nöjda förrän vi har förstaplatsen i alla typer av kategorier och undersökningar.

- Väla fortsätter att dominera Skånes shoppingmarknad. Kunderna fortsätter att vara fantastiskt nöjda med Väla totalt sett, men också för de detaljer som är viktigast för att kunderna ska trivas i sitt centrum generellt, säger Peter Wissing, projektledare för Svenskarnas favoritcentrum hos Evimetrix. Bland alla Sveriges centrum tar sig Väla in som nummer fyra, vilket är ett kvitto på att den konsekventa omtanke som Väla visar sina kunder lönar sig.

- De kvaliteter som driver nöjdheten för ett shoppingcentrum är i första hand utbudet av affärer, följt av att man trivs i lokalerna och att man möts av ett bra bemötande och en god atmosfär. Väla får toppbetyg av sina kunder för alla dessa tre viktiga kvaliteter. Det visar också på ett allt igenom vinnande tankesätt, där kunden alltid står i centrum, avslutar Peter Wissing.

Målet är alltid att vara bäst

Välas centrumchef Niklas Blonér är nöjd med resultaten i undersökningen, även om ambitionen alltid är att vara bäst oavsett vad det gäller.

- Vi vill naturligtvis ligga i topp i alla undersökningar, vilket vi ofta också gör. I den här Evimetrix-undersökningen ligger vi i topp i Skåne både vad gäller kännedom och nöjda kunder, medan vi har en liten bit kvar till den absoluta Sverigetoppen.

- Men vi jobbar vidare och kommer inte vara nöjda förrän vi har förstaplatsen i alla typer av kategorier och undersökningar – det är den mentaliteten som präglas oss och det som gör att vi håller en hög standard i allt det vi gör, säger Välas centrumchef Niklas Blonér.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.