Utökar eget coworkingkoncept

9 november 2022

Revelop lanserade C/O vid årsskiftet 2019 för att möta framtidens behov av flexibla och smarta kontorslöningar. Verksamheten drivs i egen regi i egna fastigheter för att kunna erbjuda attraktiva och flexibla kontorslösningar för olika typer av företag. Anläggningen i Göteborg blir den sjätte sedan starten och är på 700 kvadratmeter.

revelop.jpg
Bild: Revelop

Revelop lanserade C/O vid årsskiftet 2019 för att möta framtidens behov av flexibla och smarta kontorslöningar. Verksamheten drivs i egen regi i egna fastigheter för att kunna erbjuda attraktiva och flexibla kontorslösningar för olika typer av företag.

Det finns ett stort behov av snygga och representativa flexibla kontor utanför storstädernas citykärnor.

Sedan tidigare är C/O etablerat på fyra platser i Stockholm - Kista, Norrviken, Bredden och Haninge - och nu öppnas konceptet för första gången i en av Revelops fastigheter utanför Stockholmsområdet.

- Det finns ett stort behov av snygga och representativa flexibla kontor utanför storstädernas citykärnor. C/O har sin grund i det traditionella kontorshotellet, men med samma rumsliga och inredningsarkitektoniska upplevelse som hos coworkingaktörerna i city, säger Gabriel Andersson, affärsområdeschef C/O.


I och med Revelops förvärv av Hisinge Hus förra året och en stark efterfrågan av flexibla kontorslösningar öppnar nu C/O sin första anläggning i Göteborg. C/O i Hisinge Hus är på nära 700 kvadratmeter med totalt 70 arbetsplatser, där de första hyresgästerna redan har flyttat in.

Med C/O kan Revelop förlänga byggnaders liv, vilket är i linje med bolagets ESG-strategi. Hållbarhet genomsyrar hela coworkingkonceptet från återbruk och effektivt nyttjande av ytor till god tillgång på laddstolpar, kravmärkta möbler och kaffe. Utöver det är konceptet till stor del digitaliserat för att förenkla och effektivisera för hyresgästerna.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.