Unik storaffär

23 maj 2023

AP7 och tjänstepensionsbolaget AMF bildar ett joint venture-bolag som blir ägare till citykvarteret Urban Escape, där även handelsplatsen Gallerian ingår. AP7 blir därmed ny delägare i Urban Escape och kommer att inneha en tredjedel i det gemensamma bolaget. AMF kvarstår som majoritetsägare. Affären är strategiskt viktig då den skapar handlingsutrymme för framtida förvärv och stadsutvecklingsprojekt. AMF Fastigheter kommer att fortsätta utveckla och förvalta kvarteret.

urban escape webb.jpg
Bild: AMF Fastigheter

AP7 och tjänstepensionsbolaget AMF bildar för första gången ett gemensamt fastighetsbolag: Urban Escape KB. I samband med bolagsbildningen förvärvar det nya bolaget citykvarteret Urban Escape, som ramas in av Hamngatan, Regeringsgatan, Jakobsgatan samt Brunkebergstorg och som även omfattar handelsplatsen Gallerian. AP7 äger ca 33 procent av bolaget, vilket motsvarar ca 7,4 miljarder kronor vid årsskiftesvärderingen 2022. AMF kvarstår som majoritetsägare.

Affären ger oss goda förutsättningar att långsiktigt utveckla AMF Fastigheter och fortsätta skapa värden i staden.

Dotterbolaget AMF Fastigheter har skapat och utvecklat kvarteret Urban Escape, som har varit i ständig förändring sedan invigningen 2018. Idag utgör Urban Escape ett av Stockholms mest innovativa kontors- och handelskvarter. Vd Thomas Erséus menar att det nu är dags att ta nästa viktiga steg i både AMF Fastigheters och Urban Escapes fortsatta utveckling.

– Urban Escape är på många sätt kronjuvelen i AMF Fastigheters fastighetsportfölj. Kvarteret har varit en föregångare i arbetet med att utveckla attraktiva, levande stadsrum och Brunkebergstorg har gått från att vara en otrygg, bortglömd plats till att idag vara en plats där människor vill vara. Affären ger oss goda förutsättningar att långsiktigt utveckla AMF Fastigheter och fortsätta skapa värden i staden. Med denna unika affär kan vi också se fram emot ett givande samarbete med AP7, säger Thomas Erséus, vd AMF Fastigheter.

AMF Fastigheter kommer att fortsätta ansvara för förvaltning och utveckling av fastigheterna i Urban Escape och Gallerian.

För AP7 utgör bildandet av bolaget och samägandet av Urban Escape fondens första direkta fastighetsinvestering.  

– AP7 fick utökade placeringsmöjligheter vid årsskiftet och det är naturligtvis roligt att kunna göra vår första investering i ett av Stockholms intressantaste kvarter. Med den som utgångspunkt kommer vi successivt att utöka våra investeringar många år framåt, både i kronor räknat och till fler länder. AMF är en idealisk samarbetspartner på den resan, säger Richard Gröttheim, vd AP7.

AMF och AP7 inleder genom affären ett strategiskt samarbete med syfte att tillsammans skapa än mer värde åt Sveriges pensionssparare.

– På AMF är vi väldigt stolta över Urban Escape som är en av våra största och mest lyckade fastighetssatsningar någonsin. Investeringarna som vi gjort i området har inneburit en bra värdeutveckling för våra pensionssparare, och samtidigt på ett påtagligt sätt bidragit till att en viktig del av Stockholms hjärta har blivit en mer attraktiv, tilltalande och levande plats. Jag är väldigt glad över att vi kan arbeta vidare med området tillsammans med en likasinnad konstruktiv och långsiktigt inriktad svensk investerare, AP7. Det ger oss goda möjligheter att fortsätta förvalta och utveckla Urban Escape på bästa tänkbara sätt, säger Katarina Romberg, ordförande i AMF Fastigheters styrelse och chef Alternativa investeringar på AMF.

Tillträde sker den 2 oktober 2023. Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket. Den slutliga köpeskillingen baseras på snittet mellan fastighetsvärderingarna vid årsskiftet 2022 och 2023.

AMF Fastigheters rådgivare i transaktionen har varit Brick Advokat och Skeppsbron Skatt. Finansiella rådgivare till AP7 har varit ABG Sundal Collier och Fredrik Wirdenius AB. Legala rådgivare till AP7 har varit AMABLAW och Setterwalls.

Om Urban Escape

Citykvarteret Urban Escape i centrala Stockholm omfattar Trollhättan 29, Trollhättan 30, Trollhättan 31, Trollhättan 32, Trollhättan 33 och Skansen 25. Den totala ytan i Urban Escape uppgår till 135 000 kvm och marknadsvärdet till 22 miljarder kronor.

AMF Fastigheter utvecklade Urban Escape under åren 2013-2018. Vid tidpunkten var det ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Stockholm på flera decennier. I Urban Escape finns en blandning av kontor, restauranger, hotell, shopping och framför allt människor. Bland hyresgästerna återfinns bland andra Ikea, Microsoft och Stockholms Handelskammare.

Kvarteret är även hem för den ikoniska handelsplatsen Gallerian. Handels- och mötesplatsen, som utgör navet i Urban Escape, utsågs till årets mest spännande och framgångsrika kommersiella plats under NCSC Sweden Awards tidigare i år. Gallerian hyllades bland annat som den självklara mittpunkten i staden och för sitt konsekventa förändringsarbete. Gallerian kommer att representera Sverige i kategorin Commercial Space of the Year under den nordiska finalen NCSC Nordic Awards i Stockholm den 25 maj.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.