Unik butik i Visby

13 oktober 2020

Nu har Lidl invigt en butik i Visby som har ett nettonollutsläpp av koldioxid under hela byggnadens livslängd. Byggnaden är världens första i sitt slag och Sweco har ansvarat för projekteringen av stommen. Etableringen av butiken är ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils certifiering NollC02.

Bild: Oscar Pedersen
Bild: Oscar Pedersen

Sweden Green Building Council (SGBC) har tillsammans med byggbranschen tagit fram certifieringen NollC02 för att reducera utsläpp av växthusgaser i byggnationer, och för att bidra till en klimatneutral samhällsbyggnadssektor. Lidl-butiken i Visby är världens första byggnation med certifieringen.

Swecos konstruktörer har projekterat stommen där byggnaden är i limträ med inner- och ytterväggar av korslimmat trä, KL-trä. Taket är tillverkat av prefabricerade träelement. Att det blev just trä beror på att trä är förnybart, ekologiskt och kräver en relativt liten mängd energi i tillverkningsprocessen.

- Ur ett tekniskt perspektiv har utgångspunkten varit att utforma en konstruktion som både effektivt använder material och samtidigt tillåter effektiva transporter. Att optimera konstruktioner och byggnaden med denna helhetssyn som utgångspunkt har spelat en avgörande roll i att begränsa projektets utsläpp av koldioxid, säger Federico Pinna, uppdragsledare på Sweco.

Utöver användningen av trä och byggnadsmaterial med låg klimatpåverkan har energiåtgången minskats under byggprocessen. Även energianvändningen är effektiviserad, bland annat med möjlighet att återanvända spillvärme. Byggnadsvolymen är begränsad och utformningen optimerad bland annat genom anpassning av stomsystem, fasader, glasytor, isolering, solavskärmningar och energisystem.

Uppdraget har Sweco har genomfört tillsammans med LINK Arkitektur.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.