Under samma tak

19 april 2022

Mobilitetsbolagen Bzzt och Tier vill öka utvecklingstakten genom samarbete. Behovet av flexibla lokaler i citylägen är större än utbudet och därför planerar de båda bolagen nu att tillsammans utveckla ett koncept där olika mobilitetsaktörer ska kunna dra fördel av att dela på lokaler, laddning och utrustning.

dela.jpg
Visionsbild från Bzzt och Tier som visar möjligheterna i att samla flera typer av hållbar infrastruktur under samma tak.

En utmaning som både etablerade och nya mobilitetsföretag förr eller senare ställs inför är svårigheten att hitta funktionella lokaler. Är det inte för stort eller för litet så ligger det på fel våningsplan eller så är läget inte centralt nog. Det är helt enkelt svårt att hitta garage och andra lokaler som passar den snabbt växande branschens verksamheter. Genom konceptet med mobilitetshubbar vill Bzzt och Tier lösa det problemet.

 Efterfrågan på flexibla och kostnadseffektiva centrumlokaler ökar behovet av nytänk och smarta lösningar. 

– Vår idé går ut på att samla en massa hållbar infrastruktur under ett och samma tak. Både små och stora bolag kan tjäna på att dela på ytor för fordon och personal. Och tänker vi lite längre än lunchrum och laddplatser så går det att hitta plats för exempelvis ghost kitchens, hyperlokala minilager för e-handel och pop-up showrooms i samma byggnader. Jag ser fantastiska möjligheter och intresset är påtagligt, säger Jonathan Lannö, affärsutvecklingschef på Bzzt AB.

Enligt de båda bolagen finns det gott om mobilitetsaktörer med liknande behov. Smartare samverkan blir allt mer en konkurrensfördel när städerna skärper regleringen av trafik, mobilitetstjänster och ser över villkoren för hur gemensamma ytor får nyttjas av kommersiella aktörer.


– Städer slutar aldrig att utvecklas och vi mobilitetsaktörer är en viktig del av det. Efterfrågan på flexibla och kostnadseffektiva centrumlokaler ökar behovet av nytänk och smarta lösningar. När fastighetsägarna inte kan svara upp mot behoven tillräckligt snabbt får vi försöka hitta egna lösningar. Vårt koncept med mobilitetshubbar erbjuder möjligheter som inte finns idag, och som många olika typer av bolag kommer att kunna dra fördel av, säger Lukas Samuelsson, General Manager Nordics på Tier.

Bzzt och Tier har i dagarna tecknat en avsiktsförklaring med syfte att samnyttja lokaler, laddning och utrustning, och att vidareutveckla konceptet med mobilitetshubbar. Samarbetet har potential att inom ett par år omfatta ett 40-tal städer i Norden.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.