Trivsel viktigare än lön

12 september 2023

Yngre generationer sätter sin prägel på den svenska arbetsmarknaden. Flest prioriterar trivsel och sitt eget privatliv framför en kometkarriär med hög lön. Dessutom kan 4 av 10 tänka sig att ta friheten ett steg längre och frilansa i framtiden.

trivsel.jpg
Ny undersökning: trivsamt arbetsliv värderas högre än en hög lön.

För ett komplett och tillfredställande arbetsliv krävs en rad komponenter, och vissa värderas högre än andra. I en ny undersökning frågas allmänheten kring vad de värderar högst. Störst andel (40%) av svenskarna svarade att de värderar trygghet och trivsel i arbetslivet högst. Det fanns dock en geografisk grupp som sticker ut, nämligen män och kvinnor från Stockholmsområdet, de värderar roliga och meningsfulla arbetsuppgifter högst.


Vi spenderar mycket tid på jobbet under och då måste det finnas fler tillfredställande element än lönen den 25:e. 

- Det är sunt att arbetslivet inte är främst drivet av lön. Vi spenderar mycket tid på jobbet under och då måste det finnas fler tillfredställande element än lönen den 25:e. Det betyder dock inte att lönen är oviktig, den är bara inte högst prioriterad, säger Matilda Backelle, kommunikationsansvarig på Cool Company.


Tittar man på olika åldersgrupper är unga i åldrarna 18–29 år den grupp där flest (15%) svarar att de värderar en bra lön och snabb karriär högst. Även mellan män och kvinnor skiljer sig värderingarna, 24 procent av männen värderar frihet och flexibilitet högst, jämfört med 16 procent av kvinnorna.


Gör gärna karriär – men rör inte mitt privatliv

Flest svenskar (41%) gör eller vill göra karriär, men är inte beredda att låta det gå ut över privatlivet. Däremot svarar 14 procent att man är beredd att offra en del av privatlivet för att göra karriär. Nästan lika många (13%) vill helst inte jobba alls men gör det för att man behöver ha en inkomst. Det finns även en betydande andel (17%) som säger att man gör det man ska på jobbet, men inte mer, och låter i stället privatlivet stå i fokus.


- Pendeln har definitivt svängt och inställningen kring arbetslivet och karriären ser annorlunda ut idag. Men det är inte arbetsmoralen som fallit, det är snarare ”work life balance” som tagit fäste, säger Matilda Backelle.


Enbart 2 procent uppger att man siktar högt och offrar privatlivet för att nå dit man vill. Unga i åldrarna 18–29 sticker ut något där 5 procent svarar att man offrar privatlivet för karriären. I Stockholmsområdet svarar flest, 1 av 5, att man är beredd att offra en del av privatlivet för karriären.


Männen har mer frilanssug än kvinnorna

4 av 10 (42%) skulle kunna tänka sig att ta sig an en frilanskarriär i framtiden. Flest (24%) skulle välja att frilansa med samma typ av jobb som man har idag som anställd, men för egen maskin, medan 18 procent hellre skulle vilja frilansa med en annan typ av jobb än det de har idag.


Männen är betydligt mer frilanssugna än kvinnorna, 48 procent kan tänka sig att frilansa i framtiden jämfört med 35 procent av kvinnorna. Skillnaden mellan män och kvinnor i suget efter att frilansa har även synts tidigare år, men 2023 är avståndet störst och framför allt har kvinnornas frilanssug dämpats rejält. En trolig orsak är att kvinnor i oroliga tider har en större benägenhet att dra sig mot det trygga och fasta, snarare än att testa nytt och något mer osäkra arbetsformer. När svenskarna funderar över tänkbara anledningar till att frilansa hamnar större frihet och kontroll som den största fördelen.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.