Triss i kontorstrender

15 september 2022

Hybridarbete tillsammans med ESG och coworking är de tre hetaste trenderna just nu, och är de ämnen våra kunder har störst intresse för, menar Alexander Andonov på CBRE.

Efterfrågan på kontorslokaler ökar nu när fler medarbetare återgår till kontoren. Övergången till hybridarbete kommer dock ställa större krav på lokalhyresgäster att designa om sina kontor, för att ytterligare främja samarbete och medarbetarnas välbefinnande.

Coworkingaktörerna var motståndskraftiga under pandemin och kommer fortsätta anpassa sin strategi för att möta efterfrågan på flexibla kontorsalternativ.

Kontorsmarknaden närmar sig det ”nya normala”

 Vi på Hyresgästrådgivning som hjälper företag vid både om- och nyförhandling av hyresavtal, har märkt att företagen blivit mer bekväma med att fatta långsiktiga beslut. Samtidigt står många företag vi jobbar med inför beslut som hur de fortsatt ska stödja hybridarbete och hur detta kommer påverka deras portföljstrategi framöver. Hybridarbete tillsammans med ESG (Environmental, Social och Governance) och coworking är de tre hetaste trenderna just nu, och är de ämnen våra kunder har störst intresse för.

Hybridarbetets spridning

Arbetsplatsens flexibilitet kommer behöva bli mer inbäddad i företagens affärsmodeller framöver. Vår research säger att 72 % av bolagen går mot en hybrid arbetsplats, där medarbetarna har valmöjligheter satta inom ramen för bolagets policy. Läs hela rapporten i CBREs ”EMEA Office Occupier Sentiment Survey”. Medarbetarna ser kontoret som en plats för samarbete och meningsfulla interaktioner mellan kollegor. Det aktivitetsbaserade kontoret kommer bli den nya mallen för företag för att förbättra medarbetarnas produktivitet och välbefinnande.

Bekvämligheter som möter medarbetarnas dagliga behov, hjälper de att etablera och upprätthålla relationer samt erbjuder upplevelser som representerar företagets varumärke och värderingar kommer bli allt viktigare. Kontorets skiftande roll kommer sannolikt öka efterfrågan på kvalitet, med kontorsbyggnader som erbjuder efterfrågad teknik, bekvämligheter och flexibla kontor som kan fånga en växande efterfrågan.

ESG:s växande roll

Miljö- och hållbarhetsfrågor, så som koldioxidutsläpp, användning av hållbara material, energieffektivitet och ökat välmående, blir allt viktigare inte bara för fastighetsägare utan även för hyresgäster. Detta kommer i allt högre grad kräva kontinuerlig mätning, till skillnad från engångscertifieringar, vilket nu är möjligt tack vare tekniska framsteg. På kort sikt kommer ESG-initiativ att fokusera på förbättringar för hälsa och välbefinnande för medarbetarna, men de proaktiva fastighetsägarna kommer göra betydande investeringar för att förbättra energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen från deras fastigheter, för att öka det långsiktiga värdet.

Hybridarbete stimulerar efterfrågan på coworking

Övergången till hybridarbete får fler företag att överväga coworking, för att få snabbare möjligheter att justera kontorets storlek vid ändrade behov. Coworkingaktörerna var motståndskraftiga under pandemin och kommer fortsätta anpassa sin strategi för att möta efterfrågan på flexibla kontorsalternativ. Utbudet fortsätter växa under 2022, när fler operatörer etablerar sig på nya platser samtidigt som fastighetsägarna ökar sina egna erbjudanden på flexibla alternativ, vilket behövs när efterfrågan växer hos både små och medelstora företag.

Av: Alexander Andonov, CBRE

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.