Trendoraklet om nya utmaningar

27 mars 2023

I en tid då den digitala transformationen förändrar sättet vi handlar på, står e-handelsbranschen inför nya utmaningar varje dag. För att navigera i den snabbrörliga branschen och bibehålla konkurrenskraft, är det avgörande att vara flexibel och anpassningsbar. Per Ljungberg, Chief Innovation Officer på Svensk Handel, är en av Sveriges främsta expert på e-handel och innovation och gästar avsnitt #9 i iCores Vlogg. "Lönsamhet är nu i centrum i stället för tillväxt och företag som har en sund finansiell grund och fokus på kundupplevelse lyckas bäst", säger Per Ljungberg.

Per Ljungberg.jpg
Per Ljungberg, Chief Innovation Officer på Svensk Handel. Bild: Svensk Handel

I intervjun diskuterar Per Ljungberg de senaste trenderna och utmaningarna inom e-handeln i Sverige och ger värdefulla insikter för företagare. Han menar på att företag måste lära sig att leva med fortsatt osäkerhet och att en väl genomtänkt datastrategi och smart dataanalys är avgörande för att lyckas. Det är viktigare än någonsin att vara kreativ och anpassningsbar för att bibehålla sin konkurrenskraft.

En sund finansiell grund att stå på har blivit allt viktigare, samtidigt som företag behöver vara mer kreativa i sina affärsmodeller, kanalstrategier, ledarskap och marknadsföring.

– Tillväxt var det som tidigare fungerade, nu är det lönsamhet som gäller. En sund finansiell grund att stå på har blivit allt viktigare, samtidigt som företag behöver vara mer kreativa i sina affärsmodeller, kanalstrategier, ledarskap och marknadsföring, säger Per Ljungberg.

Tillsammans med tekniken och digitaliseringen är varumärke, grundvärderingar och relationen till kunderna högsta prioritet. Kundupplevelsen och kundengagemanget spelar en avgörande roll för att bygga varumärket och skapa lojala kunder.

– Företag som Lyko och Axel Arigato har lyckats skapa en stark gemenskap kring sina produkter och ta sitt digitala community till den fysiska världen, säger Per Ljungberg.

Vad gäller marknadsföring och försäljning gäller community-tänk och få kunderna att bli fans i stället för kunder. Kundengagemang och kundlojalitet kan vara avgörande för att lyckas i dagens och framtidens konkurrensutsatta marknad.

– Det handlar om att bygga relationer i sociala medier för att bygga varumärket. Företagen Revolution Race och Djerf Avenue har lyckats engagera sina kunder och få dem att bli fans, säger Per Ljungberg.

Den fysiska butiken kommer sannolikt att få en helt ny roll framöver och fler företag kommer att erbjuda en upplevelsebaserad handel.

– E-handel är så självklart för alla numera. Hur kan vi ta det som varit e-handelns styrka och få in det i den fysiska butiken så att butikspersonalen i stället kan fokusera på service och upplevelse, säger Per Ljungberg.

Affärsarkitektens dilemma, avsnitt #9, lyssna här    


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.