Trelleborg satsar på logistik

18 februari 2021

Trelleborgs kommun köper två strategiskt viktiga fastigheter av Trelleborg AB - till en kostnad av 228,5 miljoner kronor. Det innebär att kommunen får en ökad möjlighet att styra utvecklingen av staden utifrån långsiktiga mål om tillväxt och stadsplanering.

Köpet av fastigheterna är strategiskt viktigt då det ger kommunen en möjlighet att själv styra utvecklingen inom två viktiga geografiska områden, i centrala tätorten och på östra verksamhetsområdet.

Det här förvärvet ger oss även rådighet över huvuddelen av markområdet i Business Center och möjliggör för kommunen att fokusera på en fortsatt långsiktig tillväxt.

– Genom dessa två köp så säkrar vi att kommunen kan hjälpa till och styra utvecklingen i staden på ett ännu mer strategiskt sätt, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

Förtätning och logistiksatsning

I tätorten handlar det om en del av den centralt belägna fastigheten Orion 8. Här finns i nuläget Trelleborg AB:s gamla huvudkontor, kontorslokaler som kommunen hyr samt en större fabrikslokal. I nuläget finns inga beslut om hur den centralt belägna fastigheten ska utvecklas, men i kommunens fördjupning av översiktsplanen pekas fastigheten ut som ett möjligt bebyggelseområde.

På östra verksamhetsområdet planerar kommunen att utveckla Business Center Trelleborg - med ett unikt läge för logistik, företagande och omlastning av gods. Utvecklingen är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Den industrifastighet som kommunen nu köpt, Nio-E 1, är i strukturplanen för området utpekad för ett framtida logistikcenter. Dessutom kan en del av marken användas för Kriminalvårdens etablering.

Största enskilda fastighetsköpet

Priset för de två fastigheterna, 228,5 miljoner kronor, är baserat på två olika oberoende värderingar, utförda av auktoriserade värderingsmän.

– Det har alltid varit positivt att äga mark i frågan om stadsutveckling. Det här förvärvet ger oss även rådighet över huvuddelen av markområdet i Business Center och möjliggör för kommunen att fokusera på en fortsatt långsiktig tillväxt, säger Mårten Olsson, tillväxtchef i Trelleborgs kommun.

Trelleborg AB var en gång i tiden största arbetsgivare i kommunen, och företaget har på många sätt varit en viktig del i utvecklingen av Trelleborg som stad. Genom försäljningen av de två fastigheterna är den idag världsomfattande koncernen än en gång med och formar Trelleborgs framtid.

- Vi gläder oss att kommunen tar över dessa fastigheter. De har tjänat oss väl under åren men utnyttjas av oss i mycket begränsad omfattning idag. Samtidigt ser vi fram emot att även fortsättningsvis vara en del av ortens utveckling och framtid, säger Jan Wennberg, senior projektledare på Trelleborg AB.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.