Tid att jobba utomhus

30 maj 2019

Även om värmen inte har kommit på riktigt är i alla fall sommarhalvåret här med allt vad det innebär. Och varför inte utnyttja alla fördelar med att vara utomhus och ta med dig kontoret eller mötet ut.

Vi spenderar allt mer tid inomhus – både på arbetsplatsen och hemma – framför datorer, telefoner och i instängda mötesrum. Faktum är att vi idag spenderar 25 procent mindre tid i naturen än för bara 20 år sedan. Hör du varningsklockan?

Men fler och fler fastighetsägare satsar nu på att skapa miljöer för utomhusarbete. Terrasser eller balkonger där man både kan jobba, äta och umgås eller riktiga utomhuskontor. Castellum var först ut i Sverige med sitt fasta utomhuskontor WorkOUT som invigdes i Växjö våren 2016. Att erbjuda utomhuskontor för sina anställda anses vara ett sätt för företagen att öka hållbarheten och stimulera medarbetares kreativitet och välbefinnande. 

Walk and talks

Många testar också att ha gående möten, så kallade Walk and talks. Passar kanske bäst när det står lite mer informella punkter på agendan. Men vill du testa Walk and Talk och behöver ta anteckningar finns det verktyg att använda. Via tal-till-text-funktion i mobilen kan man ta anteckningar under promenader utan att skriva. Ett sådant teknikstöd är exempelvis MeetingtoGO. Det är resultatet av ett AFA-finansierat forskningsprojekt för att öka rörelsen vid stillasittande arbete. MeetingtoGO har testats som prototyp. Förhoppningen är vidare innovationsutveckling till färdig produkt.   

sugen på att flytta ut?

Susanna Toivanens, professor i sociologi och arbetslivsforskare, tips om du vill börja jobba utomhus. 

  • Utvärdera utomhusarbetet kontinuerligt för att utveckla och dra störst nytta av konceptet.
  • Berätta om hälsoeffekterna med utomhusarbete. Bara att gå ut regelbundet förebygger stress och minskar stillasittande. Naturmiljön stimulerar även tankeverksamheten och kreativiteten.
  • Var en förebild och dela med dig av hur du arbetar ute.
  • Uppgradera era utomhusytor för kontorsarbete. Utgå ifrån vad ni har: fixa några gröna planteringar, installera sittvänliga ytor med bord, bygg vindskydd och sätt tak över vissa ytor.
  • Glöm inte att kontinuerligt uppmuntra och ge tips på arbetsuppgifter som kan göras utomhus, till exempel veckomöten, kundmöten, planera eget arbete, svara på mail, ringa telefonsamtal.
  • Var beredd på en anpassningsperiod hos anställda. Att plötsligt lägga möten utomhus kan rubba dynamiken eftersom folk grupperar sig annorlunda utomhus än i ett konferensrum.
  • Författa en enkel och tydlig policy för hur utomhusarbetet kan gå till – när, var och hur. Se till att det avsätts en dag i veckan för att stämma av pågående arbete, gärna utomhus.
  • Kontakta företagshälsovården för råd och tips kring hur ni kan lägga upp ert arbete utomhus.
  • Gör en enkät. Fråga medarbetare vad de behöver för att kunna göra sina arbetsuppgifter utomhus.
  • Skapa en tillåtande och förtroendefull arbetsmiljö. I dagens gränslösa digitala arbetsliv behövs strukturer för ett tillitsfullt arbetsklimat utanför kontoret. Så att anställda kan arbeta såväl hemma som utomhus.
Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.