Testar cirkulär affärsmodell

24 november 2023

Outdoor-företaget Houdini är först i Sverige med att erbjuda konsumenter cirkulär detaljhandel fullt ut. Butiken är resultatet av ett samarbete mellan Houdini och Boston Consulting Group (BCG) som tillsammans utvecklat affärsmodellen för det nya konceptet. Houdinis cirkulära experimentbutik i Stockholm öppnade för sina första kunder i oktober 2023.

Houdini webb.jpg
Bild: Houdini

Detaljhandeln står i dag inför stora påtryckningar att ändra sina affärsmodeller för att bli mer hållbara. Många företag startar ambitiösa initiativ för att minska sin klimatpåverkan genom hela sin leverantörskedja ända fram till slutprodukten till kund. Samtidigt ligger den stora möjligheten för att minska sin klimatpåverkan i att ta itu med den stora drivkraften i företagens klimatavtryck – hur konsumenter köper och använder företagets produkter.  


För att lyckas med det krävs ett skifte både hos företag och konsumenter. Vi har erbjudit och testat cirkulära affärsmodeller i drygt tio år och med våra lärdomar tar vi nu steget fullt ut och möjliggör för kunden att själv välja hur de vill ha tillgång till varje enskild produkt. 

- Den enskilt största utmaningen i att minska klädföretagens klimatpåverkan är att minska andelen plagg som tillverkas och köps och samtidigt bibehålla eller stärka kundupplevelsen och lönsamheten. För att lyckas med det krävs ett skifte både hos företag och konsumenter. Vi har erbjudit och testat cirkulära affärsmodeller i drygt tio år och med våra lärdomar tar vi nu steget fullt ut och möjliggör för kunden att själv välja hur de vill ha tillgång till varje enskild produkt. Det kommer vara avgörande för att göra skillnad för våra kunder och för planeten, säger Eva Karlsson, VD för Houdini Sportswear.   


Är cirkularitet lösningen? 

Cirkularitet har med god anledning blivit ett hett ämne inom detaljhandeln. Det innebär ett skifte från den traditionellt linjära värdekedjan där företag säljer nyproducerade produkter som aldrig återvänder till företaget, till nya sätt att saluföra och återbruka kläder. För att lyckas med en cirkulär affärsmodell krävs det att kunna skapa värde ur en produktionskedja som minskar, saktar ned och stänger materialkedjan. Det finns en rad cirkulära affärsmodeller som kan användas för att öka användandet av varje producerat plagg och därmed bromsa materialloopen, till exempel uthyrning, delägande, reparationer, återanvändning av använda plagg och återvinning. Många bolag har testat varianter av detta men oftast är det svårt att nå lönsamhet.   


- Att lyckas skapa en affärsmodell där färre produkter tillverkas, med bibehållen lönsamhet, är nyckeln till hållbar detaljhandel men det är otroligt svårt. Det kräver både att man kan förändra sitt kunderbjudande, aktivera det lager som både bolag och kunder har och som inte används, samt att man har IT-infrastrukturen som stöder denna förändring. Det är riktigt spännande och inspirerande att ett företag som Houdini vågar vara först ut att experimentera med en mer helhetlig cirkulär butik, säger Nanna Gelebo, partner på BCG och ansvarig för projektet.  


Tre lärdomar från arbetet med att skapa Houdinis cirkulära butik: 

1. Det krävs ett tydligt erbjudande för att ändra konsumentbeteenden 

Det finns en uppsjö av varianter på delvis cirkulära butiker, allt från butiker som säljer ut enbart gammalt lager till de som tar emot begagnat men ingen tydlig standard. Vad en helt cirkulär butik innebär är därför oklart för många kunder. Den första frågan som måste besvaras handlar därför om att tydligt förklara vad erbjudandet innebär och varför det är bra för kunden och klimatet. Detta är särskilt relevant när man är branchledande som Houdini och erbjuder kunderna alla olika cirkulära alternativ i en butik. För att förstå vilka modeller som verkligen kommer ta fart ger det stor mening att experimentera sig fram: datadrivet och i snabba iterationer. 


2. Utveckla solida prismodeller för att uppnå mer ur mindre 

Cirkulära affärsmodeller kräver nya system för prissättning där en och samma produkt kan ha olika pris beroende på hur kunden vill nyttja den, exempelvis köpa ny, köpa begagnad, hyra eller prenumerera. Därför behövs en enkel men robust prismodell som ger ett attraktivt pris men även säkrar lönsamhet vad kunden än väljer. Priset behöver också reflektera produktens skick och attraktionskraft samt vara logiskt jämfört med marknadspris likväl som mellan olika kunderbjudanden (hyra, köpa begagnat etc). 


3. Säkerställ enkel och skalbar systemarkitektur för alla kunderbjudanden och kanaler 

En vanlig utmaning för detaljhandlare är att backend systemen inte kan hantera den ökade komplexiteten som en cirkulär affärsmodell innebär. Det kan till exempel handla om att kunna spåra produkterna för att se tillgång i butik och följa upp kunder som inte återlämnar sina hyrda produkter i tid. Cirkulära butiker behöver också betalsystem som kan hantera olika typer av köp - både engångstransaktioner som köp av begagnat som återkommande betalningar för prenumerationer.  

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.