Symboliskt hus förvandlas

12 maj 2023

Malmö Börshus är inte bara en historisk byggnad och symbol för stadens handel och ekonomi, det är också en centralt belägen plats som passeras av cirka 50 000 människor varje dag. Nu startar Wihlborgs en transformationen som kommer lyfta fram husets karaktär och historik och göra den till en mer öppen och dynamisk plats i staden.

börhus webb.jpg
Bild: Krook & Tjäder

- Malmö Börshus passeras av mängder av besökare varje dag och har verkligen möjlighet att bli en samlingsplats. Samtidigt förflyttas stadens centrum alltmer mot Malmö centralstation i takt med att Nyhamnen byggs ut. Vi vill att Börshuset ska vara en fortsatt viktig symbol för Malmös historia och ett dragplåster både dag- och kvällstid, säger Andreas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs.

På uppdrag av Wihlborgs ritar nu Krook & Tjäder på hur den omfattande transformationen ska kunna se ut.  

Renoveringen av både fasad och interiör påbörjas under hösten 2023. Syftet är att uppgradera standarden till att bli mer modern och energieffektiv, att återgå mer till Börshusets originalutseende, samt skapa en mer öppen och tillgänglig mötesplats för Malmöbor och besökare såväl dag- som kvällstid. Med en mix av kontor, konferens och restaurang vill vi skapa en levande och dynamisk plats.

Vi tror att den nya fasaden ihop med att 1800-talsdelarna återställs till en mer historiskt korrekt sandstensfärgad kulör kommer få de fyra byggnadskropparna att harmoniera fint ihop.

- Malmöborna kommer även fortsatt känna igen sitt Börshus då den befintliga stommen i 80-talsdelarna behålls men får en ny glasfasad med pelare i ljust, slammat, tegel, berättar Nike Rosvall arkitekt på Krook & Tjäder Malmö. Vi tror att den nya fasaden ihop med att 1800-talsdelarna återställs till en mer historiskt korrekt sandstensfärgad kulör kommer få de fyra byggnadskropparna att harmoniera fint ihop.

Byggnaden kommer att ha fyra entréer i olika väderstreck med den överbyggda ljusgården i mitten som nav för byggnaden. En viktig pusselbit för att öka tillgängligheten är en tilltänkt restaurang som vetter mot kanalen. Detta gör att det som idag är husets baksida, det vill säga mot vattnet, kommer att bli mer av en framsida. Övrig planerad verksamhet är kontor och konferens.

- Malmö Börshus passeras av mängder av Malmöbor och besökare varje dag, och har verkligen möjlighet att bli en samlingsplats. Samtidigt förflyttas stadens centrum alltmer mot Malmö centralstation i takt med att Nyhamnen byggs ut. Vi vill att Börshuset ska vara en fortsatt viktig symbol för Malmös historia och ett dragplåster både dag- och kvällstid, säger Andreas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs.

Historik om Malmö Börshus

Malmö Börshus började byggas 1862. Byggnaden var ursprungligen tänkt som en plats för handel med spannmål, vilket var en viktig del av Malmös ekonomi under den tiden. Under senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal blev Malmö börshus också en plats för handel med andra varor, inklusive bomull, kaffe och socker. Byggnaden var en viktig del av stadens ekonomi under många år och var ett tecken på stadens framgång. Sedan 1980-talet har Malmö börshus varit en central mötesplats för Malmös näringsliv med kontorslokaler och periodvis restaurangverksamhet. 1986 tilldelades huset Malmö stads stadsbyggnadspris efter en omfattande renovering som idag utgör en viktig del av olika tidsepokers bevarandevärden i huset.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.