Strategi för flexibelt arbetsliv

1 juni 2021

Till hösten förväntas ett nytt flexibelt arbetsliv växa fram, med fyra gånger så mycket distansarbete som innan pandemin. Förändringen innebär stora möjligheter – inte minst i slaget om talanger – men också stora risker för psykisk och fysisk ohälsa och en företagskultur under upplösning. Därför behöver alla företagsledningar nu en arbetslivsstrategi, skriver Sodexo i en ny rapport.

Bild: Sodexo
Bild: Sodexo

– I höst ska företagen gå från undantagstillstånd till det nya normala. Det är ett paradigmskifte som i grunden påverkar ett företags konkurrenskraft och därför är arbetslivsstrategin i allra högsta grad en ledningsfråga. Utan en väl genomtänkt strategi är jag rädd att det nya flexibla arbetslivet kan skapa stora utmaningar, säger Henrik Järleskog, strategichef på Sodexo.

Vi har nu en unik möjlighet att skapa ett mer hållbart arbetsliv, men det kommer inte att ske automatiskt.

Under pandemin skedde det på bara ett par veckor ett paradigmskifte i arbetslivet. Arbetsplatsen flyttades från kontorslandskapet till köksbordet. Förändringen från arbetsplats till flexibelt arbetsliv är något som till stor del både fungerat och uppskattats av såväl arbetstagare som arbetsgivare. I en Sifoundersökning som gjordes på uppdrag av Sodexo nyligen svarade 700 HR- och personal-chefer att 16 procent av medarbetarna förväntas jobba på distans på hel- eller deltid även efter pandemin.

Men för att framgångsrikt kunna gå från ett undantagstillstånd till det nya normala krävs en helhetssyn på vad det nya arbetslivet kommer att innebära för både medarbetare och företag. Nyckeln för företagsledningar är att ta fram en arbetslivsstrategi. Det är viktigt att där ta ett större grepp på hur arbetet ska bedrivas. Hur ser det ut i omvärlden? Vad har vi lärt oss av ett drygt ett år med utbrett hemarbete? Hur mår vi? Vilka är våra största utmaningar med att attrahera och behålla talanger idag? Vad har företaget för behov av fysiska möten och vilket behov har våra medarbetare? Detta bör leda till att företaget får fram sitt portabilitetsindex, det vill säga hur stor del av arbetskraften och arbetstiden är platsoberoende. Efter det kan en optimal grad av flexibilitet uppnås och den bör sedan kombineras med en tydlig policy, som kommer underlätta både för företagsledningen och arbetsledande chefer.

Arbetslivsstrategin kommer sedan att påverka produktivitet, kultur, arbetsgivarvarumärke och hållbarhetsmål. Sodexo föreslår därför i rapporten ett metodiskt arbetssätt för hur man som organisation designar en modell som tar hänsyn till både talangernas behov och organisationens målsättningar.

– Vi har nu en unik möjlighet att skapa ett mer hållbart arbetsliv, men det kommer inte att ske automatiskt. Pandemin har skapat en tickande bomb av både fysisk och psykisk ohälsa som måste adresseras omgående. Det handlar inte om att erbjuda mest flexibilitet, utan rätt flexibilitet efter varje organisations unika förutsättningar, säger Henrik Järleskog.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.