Stort intresse för obemannade butiker

17 mars 2021

Covid-19-pandemin har drivit på den ökade populariteten av obemannade butiker. En butik som lovar färre fysiska interaktioner och mer distans mellan kunder och personal efterfrågas mer och mer.

Det finns två stora utmaningar med att driva en obemannad butik, dels att säkerställa alla personers säkerhet i butiken, dels att förhindra att något stjäls eller förstörs. 

Medan de flesta personer nuförtiden har en egen mobiltelefon för att kunna tillkalla hjälp så finns det flera problem med att enbart förlita sig på dem. Batteriet kanske tar slut inne i butiken, eller så åkte mobilen i golvet och gick sönder när personen skadade sig.

Kameror och larmsystem möjliggör att det alltid finns någon som kan upptäcka om det hänt något i butiken. Det kan till exempel röra sig om sjukdomsfall i butiken, eller en otrygg situation såsom bråk mellan två kunder.

Intresset kommer öka ännu mer

Ett larm för en obemannad butik försvårar och sätter framförallt tidspress på den som försöker göra inbrott i butiken. Men hur hanterar man brott som sker inne i butiken? Svaret är att det inte går att förhindra fullständigt, varken i en obemannad eller bemannad butik. Dock finns det lösningar som bygger på smart teknik, som bland annat skickar larm till larmcentral, eller butikspersonal, med hjälp av sensorer och en rad smarta parametrar.

SafeTeams affärsområdeschef och expert på säkerhetslösningar för retailbranschen tror att intresset för obemannade butiker kommer fortsätta att öka.

– Vi ser att allt fler matbutiker och andra företag inom detaljhandeln väljer att etablera butiker utan personal. Det är dels för att sänka sina kostnader, dels för att skapa en mer flexibel köpprocess och dels för att öka tillgängligheten med generösare öppettider, berättar Erik Lindgren, affärsområdeschef Retail- & Rikskunder på SafeTeam.

Källa: SafeTeam


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.