Storslagna planer i Trelleborg

17 september 2019

Business center Trelleborg öppnar för nya möjligheter inom en rad olika verksamheter kopplat till industri och logistik. Potentialen är stor och med ett nationellt järnvägsnät och sjöfart i nära anslutning hoppas man kunna locka nya aktörer till området.

Bild 1: EG Arkitekter tillsammans med Ramböll. Bild 2: BSK Arkitekter tillsammans med A-Nord. Bild 3: C.F. Möller Sverige tillsammans med Tyréns

När hamnen i Trelleborg flyttar till ett nytt östligt läge planerar kommunen för en ny ringväg och hamninfart som möjliggör ett nytt område som kallas Business center Trelleborg. Hela området är cirka 180 hektar stort. I dag finns verksamheter på plats, men fler ska in och som en del av stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025 arbetar kommunen med att utveckla dagens industriområde. 

– Det är ett fantastiskt läge att etablera olika typer av verksamheter som kan ha nytta av hamnen, sjöfart och järnväg och väg. Vi har en dialog med fastighetsägarna om hur vi gemensamt kan utveckla detta område, både hur det kan bli bättre för de som finns där i dag, men även för att nya företag ska kunna etablera sig. Vi ska göra området attraktivt så att det i sin tur också underlättar kompetensförsörjningen. Många upplever att det är svårt att få in rätt kompetens i dag, och det är viktigt att vi från kommunens sida är med och bidrar för att området skall vara attraktivt, säger Charlotte Lindström, projektledare för Kuststad 2025.