Stenkoll på återbruk

3 juni 2021

Idag riskerar fastighetsägare att gå miste om miljonbelopp då marknaden saknar ett smidigt sätt att hantera, använda och återanvända material och inventarier. Higate har därför utvecklat en digital plattform, Palats, som löser detta behov på ett enkelt sätt.

Higate.jpg
Bild: Higate

Pilot med Vasakronan redan på plats

Behovet av den digitala plattformen Palats har redan visat sig varit stort. Hållbarhet och digitalisering är två avgörande områden för dagens bygg- och fastighetsbransch. En fastighetsägare som tidigt såg potentialen i Palats var Vasakronan. Nu inleder Higate och Vasakronan ett pilotprojekt där Palats kommer att användas i Vasakronans verksamhet.

Företag vet i stor utsträckning inte vad de själva redan äger som kan återbrukas, vilket krånglar till det för dem nu när de vill börja arbeta mer cirkulärt.

- Vi alla på Higate är självklart väldigt stolta över det här, säger Henrik Olausson, affärsutvecklare på Higate. Som startup är det en dröm att arbeta med Vasakronan som är ett föredöme för hela branschen när det kommer till hållbarhetsarbete. Det ska bli riktigt kul att vara en del av Vasakronans fortsatta resa mot ett cirkulär verksamhet

På Vasakronan finns ambitionen att arbeta ännu mer med återbruk i verksamhetens alla olika delar. En av satsningarna är Smart & Klart, en lösning där hyresgästen får stylade och helt färdiginredda kontor där inventariet till stor del är återbrukat. Med Palats blir den här typen av lösning mycket lättare att administrera och onödiga inköp kan undvikas eftersom det blir enkelt att se vad som redan finns internt. 

En app med full koll

Idéen bakom Palats grundar sig i behovet av bättre och mer användarvänliga IT-lösningar som förenklar hantering av befintliga resurser som finns i alla verksamheter. Sedan september har teamet intervjuat ett hundratal aktörer inom området och arbetat flitigt med att ta fram en lösning med målet att förenkla den cirkulära omställningen för bygg- och fastighetsbranschen.

- Data är en grundläggande förutsättning för cirkularitet, säger Axel Sabel, produktutvecklare på Higate. Företag vet i stor utsträckning inte vad de själva redan äger som kan återbrukas, vilket krånglar till det för dem nu när de vill börja arbeta mer cirkulärt. Utan bättre koll blir det omöjligt att visa på några konkreta och mätbara resultat av att minska sin resursförbrukning, vilket är avgörande för att utvärdera och motivera fortsatta satsningar. Det första steget för företag är naturligtvis att börja samla in den informationen. Idag läggs orimligt mycket tid och pengar på det här, och för information som sedan bara används en gång innan den tappas bort. Därför har ett huvudfokus med Palats varit att förenkla och snabba på insamling och hantering av informationen så att det går att hålla koll på allt man äger.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.